Roine Viklund
Roine Viklund, biträdande universitetslektor och Luleå tekniska universitets representant i Humtank. Foto: Lars Andersson

Belyser humanistisk forskning

Publicerad: 18 mars 2015

Tolv lärosäten i Sverige har gjort gemensam sak för att stärka den humanistiska forskningen. Detta genom tankesmedjan Humtank. Luleå tekniska universitets nya representant där är historikern Roine Viklund.

– Det känns jättespännande och det är ett hedersuppdrag att få vara en del i arbetet för att stärka humaniorans roll i samhället, säger Roine Viklund, biträdande universitetslektor.
Humanistisk forskning har fått allt svårare att göra sin röst hörd i samhällsdebatten de senaste decennierna. Istället är det samhälls- och naturvetare som sätter agendan för det offentliga samtalet och dominerar mediebruset. En utveckling som Roine Viklund och Humtank vill försöka balansera.

Tillför andra dimensioner

– Vi känner att humanistisk forskning kan tillföra andra dimensioner till de frågeställningar som dominerar samhällsdebatten. Vi arbetar med vad som formar människor och våra tankar, det tror jag är viktiga aspekter att ta hänsyn till när det gäller aktuella ämnen som till exmpel yttrandefrihet och rasism, berättar Roine Viklund.

Svårt att mäta i ekonomiska termer

Ett allt mer ekonomiserat samhälle och den humanistiska forskningens oförmåga att ta plats är enligt Roine Viklund de två främsta orsakerna till att humaniora halkat efter.

– Vi representerar ämnen som inte alltid är lätta att mäta i monetära termer, men utan kunskaper i exempelvis olika språk och historia skulle vilket samhälle som helst få stora problem att fungera, säger Roine Viklund.
Humtanks roll i främjandet av humanistisk forskning är att vara aktiva i samhällsdebatten, anordna paneldiskussioner och vara synliga på evenemang som Almedalsveckan och Bokmässan i Göteborg.

– Jag har också blivit ansvarig för ett nytt Humtank-pris som kommer att tillfalla en person som bidragit till att belysa våra frågor på ett förtjänstfullt sätt. Vi hoppas kunna presentera vinnaren i samband med kungörandet av Nobelpristagarna 2015. Inte minst som ett sätt att uppmärksamma att det inte finns ett Nobelpris för humanistisk forskning, berättar Roine Viklund.

Humtank

Humtank konstituerades i november 2013 och består av Roine Viklund, Luleå tekniska universitet; Marie Cronqvist, Lunds Universitet; Jesper Enbom, Umeå Universitet; Fanny Forsberg Lundell, Stockholms Universitet; Helen Fuchs, Högskolan i Halmstad; Jonas Harvard, Mittuniversitetet; Jonas Ingvarsson, Karlstad Universitet; Lina Nyroos, Uppsala universitet; Jesper Olsson, Linköpings universitet; Anna Sofia Rossholm, Linnéuniversitetet ; Magnus Pettersson Ängsal, Göteborgs universitet och David Thurfjell , Södertörns högskola.

Kontakt

Roine Wiklund

Wiklund, Roine - Universitetslektor

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491650
Rum: A312 - Luleå»