Besök av SKF:s ledning

Publicerad: 1 april 2015

I april fick Luleå tekniska universitet och SKF-LTU UTC besök av SKF:s nya ledning.

Under dagen presenterades och diskuterades det arbete som utförs inom SKF-LTU UTC och de avdelningar som ingår i UTC:et visade sina labblokaler och de utrustningar som används i forskning på UTC:et.

Från SKF deltog:

Alrik Danielson – CEO

Gunilla Nilsson – VD SKF Sverige

Daniel Werme – Communications Director

Per-Erik Larsson – Manager, New Technology

Fredrik Larsson – SKF Condition Monitoring Business Unit

Taggar