Fredrik Sjögren
Fredrik Sjögren, filosofie doktor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson

Datanördsideal hindrar kvinnor

Publicerad: 27 mars 2015

Ny forskning vid Luleå tekniska universitet visar att den skeva könsfördelningen inom informations- och kommunikationsteknologin delvis upprätthålls genom ett datanördsideal. Dessutom fungerar ett ensidigt fokus på de formella kompetenskrav som ska verka mot könsdiskriminering i själva verket så att de bevarar den.

– Det är väldigt svårt för kvinnor att bli tillskrivna rollen som datanörd – ett ideal som fortfarande är dominant inom delar av branschen. Den kompetens som efterfrågas inom organisationerna och som är kopplade till identitet, är ofta könad, säger Fredrik Sjögren, filosofie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Upprätthåller rådande ordning

I sin doktorsavhandling, Technoscience, Gender and Value, har Fredrik Sjögren undersökt fyra forskningsorganisationer inom informations- och kommunikationsteknologiområdet (IKT). Hans studie visar att begrepp som kompetens, individualism och meritokrati (kunskaper, meriter, skickligheter och färdigheter bestämmer en individs status) tvärtemot det uttalade syftet att motverka könsdiskriminering, snarare döljer könsnormer och upprätthåller rådande ordning.

– Och det är problematiskt. Om identiteter som är könade är centrala för att sätta upp forskningsprojekt och tilldelas forskningsmedel så innebär det att vissa har mycket större tillgång till forskningsfältet, berättar Fredrik Sjögren som har förslag på åtgärder som kan öka jämställdheten inom teknikvetenskapen.

– Jag tror det är bra att formalisera rekryteringsförfarandet och annonsera om tjänster istället för att anställa inom sina sociala nätverk. Dessutom bör arbetet för jämställdhet integreras i befintlig verksamhet, inte ske i form av sidoprojekt. Det är också viktigt att arbeta med de här frågorna genom att lyfta fram och synliggöra vilka normer som faktiskt råder inom organisationerna. Ett sådant arbete lägger grunden för andra åtgärder, säger han.

Kraftigt mansdominerad bransch

Den kraftigt mansdominerade IKT-sektorn har traditionellt fokuserat kvinnorna utanför branschen samt vilka formella strukturer och förfaranden som kan förbättras med förhoppningen om att kunna locka fler kvinnor till verksamhetsområdet.

– Så när jag fick chansen att studera organisationerna ville jag titta närmare på hur normativa föreställningar om kön och teknikvetenskap verkar inom dem, berättar Fredrik Sjögren och fortsätter.

– Det räcker nämligen inte att bara fokusera på hur det ser ut i skolan och högskolan eller på att skapa tydligare rekryteringsförfaranden. Vi måste även förstå hur exempelvis kompetens och teknik får specifika betydelser inom organisationer beroende på hur de förhåller sig till normativa föreställningar om kön.

Kontakt

Fredrik Sjögren

Sjögren, Fredrik - Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492429
Rum: A135 - Luleå»