Dementa får stöd av ny teknik

Publicerad: 12 februari 2015

I Sverige finns ca 150 000 människor med diagnosen demens, av dem söker ungefär hälften hjälp. Idag finns nya tekniker som utvecklats för att stödja dementa och i Skottland har även städer demens-anpassats för att underlätta det vardagliga livet. Välkommen att höra mer om detta den 13 februari kl 12.00 på Vetenskapens hus.