Det goda arbetet – vad är det i dag?

Publicerad: 16 januari 2015

Våren 2015 handlar universitetets populärvetenskapliga föreläsningar om hur arbetsplatser och företag kan utformas och utvecklas, för att möta enskilda individers behov och komplexa organisationers och marknaders önskemål.

– Det här tillhör ju universitetets starka forsknings- och innovationsområden. Det är väletablerad och erkänd forskning som vi tror kan vara intressant och aktuell för allmänheten, säger Soy Lundqvist, ansvarig för populärvetenskapliga föreläsningar vid Luleå tekniska universitet.

Det är en viktig utmaning att forma företag och samhälle som anpassar sig till en dynamisk och allt mer globaliserad och kunskapsdriven omvärld, genom att stimulera och medverka till effektiva innovationer och organisationer.

Att även lyfta ett genus-, mångfalds- och normkritiskt perspektiv inom innovation och organisation är en angelägenhet för universitetet, som kunskapsutvecklare.

– Frågeställningarna är centrala för hur vi i framtiden ska organisera företag och myndigheter så att de blir långsiktigt hållbara, säger Soy Lundqvist.