EU-projekt HERMES

Publicerad: 24 februari 2015

Avdelningen för material- och solidmekanik, Hållfasthetslära vid LTU, Kiruna Wagon och SSAB utvecklar framtidens bulktransporter i EU-projektet HERMES - Development of smart and flexible wagons and facilities for improved transport of granular multimaterials

Europas nästa generation bulkvagnar ska utvecklas i ett internationellt projekt som ingår i EU:s storsatsning på en konkurrenskraftig europeisk industri, Horisont 2020, MOBILITY FOR GROWTH. Från Sverige medverkar även Kiruna Wagon AB och SSAB.

Målsättningen med projektet, som kommer att utföras genomföras som ett samarbete mellan nio europeiska företag och organisationer, är att skapa det modernast tänkbara logistiksystem till den spanska saltproducenten Iberpotash och därmed sätta en ny standard för europeisk bulklogistik.

Vagnsutvecklingen är navet i projektet som omfattar en optimering av hela logistikkedjan – allt från SSAB:s höghållfasta stål i framtidens bulkvagnar till Luleå tekniska universitets utredningsarbete för ökad produktivitet och minskat slitage vid lastning och lossning av bulkmaterial.

Kiruna Wagons korgvändande tekniska lösning Turn Dumper utgör grunden för den nya vagnen och kan alltså i framtiden komma att utgöravara  en ny standard för europeisk bulktransport.

– Projektet är unikt genom att det kombinerar industriell kompetens inom design, konstruktion, material och logistik med forskning inom avancerad modellering, dimensionering, utmattning och nötning för att hitta innovativa lösningar, säger Pär Jonsén, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, har tre prioriteringar: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Inom prioriteringen industriellt ledarskap ligger stort fokus på innovation i små och medelstora företag.

– Vi anser att den här satsningen är helt rätt väg att gå för att lyfta bulkindustrierna inom EU till samma höga produktivitet och säkerhet som kännetecknar våra svenska gruvbolag, och därifrån till nästa nivå. Vi har levererat vagnar till både LKAB och Boliden och att vi nu får den här rollen i ett europeiskt projekt bekräftar både Kiruna Wagons och regionens ledande ställning inom tunga järnvägstransporter, säger Fredrik Kangas, vd på Kiruna Wagon.

Utöver själva vagnsdesignen arbetar Kiruna Wagon även aktivt för att framtidens tunga bulktransporter ska genomföras med långa tåg och höga axellaster. Denna princip har fördelar för både produktivitet och miljö och används idag på ett mycket framgångsrikt sätt av LKAB, som kör 750 meter långa malmtåg med 30 tons axellaster.

 

För ytterligare information:

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Pär Jonsén

Professor, biträdande

Avdelningen för material- och solidmekanik,

Institutionen för teknikvetenskap och matematik,

Luleå tekniska universitet                                     

Telefon: 0920-49 34 60, 0706-82 91 60

par.jonsen@ltu.se

www.ltu.se/staff/p/parj