Hans Nilsson, gästforskare vid Luleå tekniska universitet och docent vid IRF, pekar ut ICA-instrumentet på en modell av Rosettasatelliten. Foto: Gabriella Stenberg Wieser

En magnetosfär blir till – observationer från en komet

Publicerad: 4 februari 2015

I en artikel i tidskriften Science visar en internationell forskargrupp ledd från Institutet för rymdfysik i Kiruna vad som händer då en magnetosfär håller på att bildas kring en komet.

Hans Nilsson är gästforskare vid Luleå tekniska universitet och en av dem som ingår i forskargruppen. 

– Kometatmosfären påverkar redan solvinden mer än vi trott att den skulle göra och vad vi bevittnar just nu är hur en magnetosfär håller på att födas, säger Hans Nilsson, docent vid Institutet för rymdfysik, IRF.