Föreläser på internationell kongress

Publicerad: 30 januari 2015

Åsa Enström, biträdande professor i Omvårdnad, och doktorand Ulrica Strömbäck vid Luleå tekniska universitet är i Spanien för att delta på kongressen 6th EfCCNa CONGRESS 2015 (European Federation of Critical Care Nursing associations. På kongressen deltar omkring 550 deltagare från 25 länder.

Åsa Engström har under vistelsen ingått i paneldiskussion om Återbesök på IVA för patienter och närstående och om Betydelsen av dagböcker skrivna under tiden patienten vårdats på IVA. Därefter har hon presenterat: Patient experiences of a post-ICU follow up clinic. Samtidigt presenterade Ulrica Strömbäck: A comparative study: Symptoms and time from onset to medical presence at the first and at the second myocardial infarction. 


 

Kontakt

Ulrica Strömbäck

Ulrica Strömbäck, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård

Telefon: 0920-492543
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap
Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap