Hållbar stadsutveckling – Vackra ord eller aktiv verkstad?

27 mar. 2015, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 21 januari 2015

Hållbar stadsutveckling har det strävats efter i flera decennier, en utveckling med mindre belastning på naturen, bättre social jämlikhet mellan stadsdelar, men är det bara vackra ord? Händer det något i hållbar riktning? Kristina L Nilsson är professor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Hon berättar om hur några svenska kommuners hållbarhetsplaner följs upp och förverkligas i ett socialt, ekologiskt och ekonomisk perspektiv tillsammans med goda exempel.