Kiruna Wagons nya vagn Turn Dumper är under utveckling. Likt den Helix Dumper som syns på bilden, är den nya vagnen en så kallad korgvändande vagn, vilket innebär att underredet står kvar på rälsen medan lastkorgen tippar ut lasten. Källa: Kiruna Wagon.

Hållfasthetslära utvecklar framtidens bulktransporter

Publicerad: 9 mars 2015

Forskare vid ämnet Hållfasthetslära, Luleå tekniska universitet, kommer tillsammans med Kiruna Wagon och SSAB att utveckla en ny typ av tågvagn för bulktransporter som kan leda till en ny vagnstandard inom EU.

Universitetets expertis inom numerisk simulering av granulära material* kombinerat med industrins kompetens inom design och konstruktion. Det är receptet för att ta fram nästa generations bulkvagnar i en stor EU-satsning.

– Hur granulära material flödar och interagerar med solida material är något vi har stor erfarenhet av. Tillsammans med Kiruna Wagon och SSAB kommer vi att utveckla en ny typ av tågvagn för bulktransporter som förhoppningsvis ska leda till en ny vagnstandard inom EU, säger Pär Jonsén, biträdande professor vid hållfasthetslära, Luleå tekniska universitet.

Foto: Ted Karlsson
Pär Jonsén, biträdande professor vid hållfasthetslära, Luleå tekniska universitet.

Oönskat damm

Projektet ingår i en storsatsning på en konkurrenskraftig europeisk industri i EU:s ramprogram Horizon 2020 och syftar till att skapa ett modernt logistiksystem till den spanska saltproducenten Iberpotash. Resultaten ska även kunna användas för att modernisera de flesta typer av bulktransporter i Europa.

– Inom EU finns idag stora brister med bulktransporter via järnväg. Vagnarna är små, lastning och lossning tar lång tid och det fastnar material i vagnen. Det gör att det dammar mycket vilket är ett stort problem för såväl arbetsmiljö som miljön i stort. Det finns även problem med korrosion och nötning av vagnarna. Kiruna Wagon som är världsledande på lätta malmvagnar kommer att ta fram en grunddesign som vi och SSAB ska hjälpa till att optimera, säger Pär Jonsén.

– Vi anser att den här satsningen är helt rätt väg att gå för att lyfta bulkindustrierna inom EU till samma höga produktivitet, hållbarhet och säkerhet som kännetecknar våra svenska gruvbolag, säger Fredrik Kangas, vd på Kiruna Wagon, i ett pressmeddelande.

Effektivt med simuleringar

Pär Jonsén kommer tillsammans med kolleger på forskningsämnet hållfasthetslära att undersöka hur olika material beter sig samt göra numeriska simuleringar, något som gör produktutvecklingsprocessen långt mer effektiv jämfört med att ta fram flera prototypvagnar.

– Olika granulära material flödar olika, exempelvis så har mjöl lätt för att fastna medan smågrus flödar lättare. Vi vill hitta en vagndesign som gör att på- och urlastning går så snabbt och smidigt som möjligt och som passar olika typer av bulkmaterial. Vi gör labbtester och simuleringar av materialet i mindre skala, och sedan skalar vi upp det till en fullstor vagn, säger Pär Jonsén.

Projektet har kortnamnet Hermes och det längre namnet Development of smart and flexible wagons and facilities for improved transport of granular multimaterials. Nio europeiska företag och organisationer deltar och projektet beräknas vara klart om tre år.

* Med granulära material menas exempelvis en stor mängd salt, sand eller sten. När materialet samlas i större mängd domineras dess egenskaper av bulkegenskaperna framför de egenskaper som förknippas med varje enskild partikel.

Kontakt

Pär Jonsén

Jonsén, Pär - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493460
Rum: E861 - Luleå»