I media: Telemedicin minskar kötider

Publicerad: 20 april 2015

Annette Johansson har disputerat i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Hennes forskning om hur videokonsultation mellan specialist och patient i glesbygden förkortar väntetider har blivit en riksnyhet. I Rapport sändes ett inslag den 17 april.

I media: