Inhyrning av tjänst - vems är ansvaret då?

Publicerad: 9 februari 2015

När Magnus Nygren, forskarstuderande vid Luleå tekniska universitet, håller sin lunchföreläsning den 11 februari kl. 12.00 hamnar inhyrning av personal och outsourcing i rampljuset. Magnus Nygren diskuterar konsekvenserna, vem som har makten och vem som har ansvaret när företaget hyr in tjänster.
Varmt välkommen till Vetenskapens hus!