Edvin Ekblad, student vid Luleå tekniska universitet presenterar förbättringarna gjorde på produkten Side Dumper. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kiruna Wagon når framgång via LTU Business AB

Publicerad: 2 januari 2015

Kiruna Wagon har samarbetat med Luleå tekniska universitet i studentprojektet Sirius med stor framgång under 2014. Företaget ville nå ett tekniskt genombrott som skulle användas i företagets senaste vagn Side Dumper. Nu siktar företaget på ett långsiktigt partnerskap med universitetet.

-  För att ett norrländskt företag ska vara relevant på den globala marknaden krävs det att man har den bästa kompetensen och att man förnyar sig för att ligga steget före konkurrenterna. Det innebär vi försöker förutse våra kunders framtida behov i nya generationer av våra produkter. Vi tror att det är svårt för oss att behålla det försprång vi har idag utan att samarbeta med ett universitet, säger Fredrik Kangas, VD på Kiruna Wagon.

Sju studenter från Luleå tekniska universitet var involverade i projektet. Huvudsyftet var att förenkla utformningen av vagnen med det övergripande målet att minska egenvikten. För att lyckas blev studenterna tvungna att flytta mekanismer och lyftpunkter till den nedre delen av ramen.

– Det har både varit givande och utmanande att jobba med Kiruna Wagon. Vi har mött alla punkter i kravspecifikationen, samtidigt som arbetet skett integrerat mellan produktion och konstruktion, säger studenten Edvin Ekblad.

Kiruna Wagon fick kontakt med Luleå tekniska universitet via LTU Business AB som stöttar och hjälper företag som vill utvecklas. Projektet har nu lett till att Kiruna Wagon vill ta nästa steg mot ett långsiktigt partnerskap med Luleå tekniska universitet som omfattar både nya studentprojekt men även forskningsutveckling.

– Det är ett tillfälle för oss att rekrytera spännande unga ingenjörer. Det yttersta målet är att bli en attraktiv och spännande arbetsgivare som rekryterar lokalt och säljer den mest moderna gruvtekniken på en global marknad, säger Fredrik Kangas, VD på Kiruna Wagon.