LTU Business utökar finansieringsstöd till företag

Publicerad: 16 april 2015

LTU Business blir ett av VINNOVAs åtta utvalda supportkontor i Sverige för små- och medelstora företag gällande EU:s miljardsatsning Horizon 2020. Det innebär att små och medelstora företag får kostnadsfri rådgivning för att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram.

- Tack vare den här tjänsten så blir vi ett av de mest kompletta affärsutvecklingsbolagen i norra Sverige när det gäller stöd till finansiering från EU, säger internationella affärsutvecklaren Kenneth Isaksson vid LTU Business AB.

Supportkontoret ska kostnadsfritt hjälpa till med rådgivning, bland annat när det gäller vilka program som finns att söka i och hur en ansökan bör skrivas. Syftet med satsningen är att öka svensk medverkan från små och medelstora företag i EUs forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020

-  Vi hjälper därför intresserade företag med expertrådgivning och guidning i ansökningsprocessen. Det första steget är att kontakta LTU Business och att beskriva sin idé så att vi sedan kan vägleda företaget mot rätt finansieringsmodel, säger Kenneth Isaksson.