Arash Kordestani
Arash Kordestani, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Leverantörsmångfald ger högre tillväxt

Publicerad: 26 januari 2015

Kvinnliga företagare med invandrarbakgrund har svårare att delta och vinna offentliga upphandlingar än andra entreprenörer. Ny forskning vid Luleå tekniska universitet vill råda bot på detta.

– Fler minoritetsägda företag i inköpsprogrammen skulle innebära mer skattepengar till staten, ökad sysselsättning och ett bättre utbud av leverantörer för upphandlarna, säger Arash Kordestani, universitetslektor och projektledare för en nyligen påbörjad pilotstudie vid universitetet.

Outnyttjad potential

16 procent av Sveriges egenföretagare har invandrarbakgrund och sysselsätter över 300 000 människor. Trots detta visar undersökningar att minoritetsägda företag vinner oproportionerligt få offentliga upphandlingar.

– Anledningarna till det kan handla om allt från kommunikationsproblem till otydligheter av vad som krävs och erbjuds av leverantörer och upphandlare. Genom vår forskning hoppas vi kunna identifiera aktörernas önskemål och kunna presentera förslag på lösningar som gynnar bägge parter, säger Arash Kordestani som är noga med att påpeka samhällsnyttan av mer lättillgängliga upphandlingar.

– Det här handlar inte om välgörenhet utan grunden för vår forskning är rent företagsekonomisk.

Vill inkludera fler minoritetsgrupper

Pilotstudien som heter Normkritisk innovation för inkludering av minoritetsägda leverantörer i myndigheters inköpsprogram fokuserar på kvinnligt ägda minoritetsföretag i ett första skede.

– Vi valde kvinnliga företagare för att det är en minoritet inom minoriteteten. Dessutom var vi tvungna att avgränsa oss. I framtiden hoppas vi inkludera också andra minoritetsgrupper, berättar Arash Kordestani.

På längre sikt vill forskargruppen vid Luleå tekniska universitet att deras resultat ska bli användbara även utanför de offentliga inköpsprogrammen.

– Det är svårare att undersöka förhållandena inom den privata sektorn men målet är att även privata företag ska ta till sig av vår forskning. Löser vi svårigheterna för minoritetsägda affärsrörelser finns nämligen stora samhällsekonomiska vinster att göra, säger Arash Kordestani.

Pilotstudien finansieras av Vinnova och sker i samarbete med Tillväxtverket, Internationella Företagarföreningen och Coompanion Nord. Efter studien kommer forskarna att ansöka om medel till ett större projekt med samma fokus. Då i samarbete med Linnéuniversitetet.

Kontakt