Stora satsningar i fokus på SATS

Publicerad: 27 mars 2015

Årets upplaga av SATS, konferensen där akademi och industri träffas för att diskutera framtida utmaningar för biltestindustrin, innehöll diskussioner om såväl nya som framtida storsatsningar.

– SATS är viktigt för oss då det ger en möjlighet att visa upp universitetets fordonsforskning och att hitta samarbete med industrin. Nästa steg är att utveckla SATS till en vetenskaplig konferens, med en session som är mer populärvetenskaplig och en där vi diskuterar aktuell forskning, säger Roger Tuomas, centrumföreståndare för CASTT vid Luleå tekniska universitet.

Miljardprojektet Arctic ARC

Lars Holmqvist är projektledare för miljardprojektet Arctic ARC. Det är en inomhushall avsedd för forskning och utveckling som skulle förlänga testsäsongen i Arvidsjaur-området.

– För att projektet ska bli verklighet måste vi få ett lån på 700 miljoner kronor från Europeiska centralbanken. Vi får se vad EU beslutar, men vi hoppas man ser hallen som en viktig investering när det gäller hela Europas konkurrenskraft inom biltestning. Att göra en halvhjärtad satsning med mindre pengar är inte aktuellt. Antingen gör vi det ordentligt eller så gör vi det inte alls, säger Lars Holmqvist.

Samarbete väg till framgång

Näringsdepartmentet hade också en företrädare på plats i form av Hans G Pettersson.

– Det är lite tidigt att säga vad den nya regeringen vill när det gäller biltestverksamheten i Arvidsjaur och Arjeplog. Men jag vet att det är av högsta prioritet att skapa arbetstillfällen, vilket biltestindustrin och bilindustrin kan göra. Jag tror inte heller på att använda statliga subventioner, mer än under en kort övergångsperiod. Det måste finnas en marknadsmässig grund för verksamheten, vilket det gör. I ett större perspektiv så stödjer verksamheten här hela Europas bilindustri, vilket gör det till en viktig tillgång för EU, säger Hans G Pettersson.

– En viktig väg för framgång när det gäller biltestningen i Sverige är att aktörerna hellre samarbetar än konkurrerar. Vi har exempelvis den nya anläggningen AstaZero utanför Borås som kompletterar testningen uppe i norr, säger Hans G Pettersson.

Bland övriga talare fanns den tekniska chefen för AstaZero, Peter Janevik, som hade kommit för att prata om de tester på aktiv säkerhet som genomförs på den nybyggda anläggningen. En annan intressant presententation hölls av Lars Åke Tjernström, Rail Test Nordic, som handlade om en kommande jättesatsning på tågtester på den nedlagda tvärbanan mellan Arvidsjaur och Jörn.

Kontakt

Roger Tuomas

Tuomas, Roger -

Telefon: 070-5149357

Läs även