Magnus Karlberg, föreståndare för Fastelaboratoriet vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson.

Toppbetyg till excellent forskning

Publicerad: 8 januari 2015

VINN Excellence Center Fastelaboratoriet vid Luleå tekniska universitet, och universitetets forskning om funktionella produkter, får toppbetyg i VINNOVAS internationella utvärdering av etapp 3.

Ett hållbart samhälle kräver nya sätt att göra affärer. I Fastelaboratoriet utvecklas metoder, verktyg, processer och affärsmodeller för företag som ställer om produktionen från att sälja produkter till att leverera funktion. Leverantören ansvarar för tillgänglighet av en viss funktion och äger själv hård- och mjukvara, supportsystem och drifthanteringssystem under hela livscykeln. Synsättet innebär ett paradigmskifte och skapar helt nya incitament och förutsättningar för hållbar tillväxt.

– VINNOVA lyfter fram resultaten som våra forskare tagit fram i samverkan med industrin för att stödja en omställning till leverans av funktionella produkter och att forskningen nu gör nytta på allvar för våra partnerföretag, säger Magnus Karlberg, biträdande professor i datorstödd maskinkonstruktion och föreståndare för Fastelaboratoriet.

” The Centre is an excellent example of a VINN Excellence Centre performing at a highly satisfactory level at the end of stage 3”, skriver VINNOVA  i utvärderingen. Fastelaboratoriet får beröm även för sitt jämställdhetsarbete. De systematiska uppföljningar av publikationer och event där forskarna sprider resultaten till industrin med flera får även de beröm av det internationella utvärderingsteamet. I VINNOVAS 17 VINN Excellence Center byggs dynamiska, internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer och nätverk för behovsmotiverad och multidisciplinär forskning. Samverkan med industri är nyckeln till framgång då ny kunskap omvandlas till ny teknik och nya produkter, processer och tjänster på marknaden.

Text: Åsa Svedjeholm

Kontakt

Magnus Karlberg

Karlberg, Magnus - Professor, Avdelningschef, Föreståndare Fastelaboratoriet

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492418