På begäran av SJ mäts hjulslitage på tåg inom projekt ePilot119 som leds av Luleå tekniska universsitet. Foto Stefan Nilsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Underhåll ger bättre sömn på tåg

Publicerad: 10 februari 2015

Projekt ePilot119 med Luleå tekniska universitet, Trafikverket med flera har i forskning om förbättrat tågunderhåll kunnat utveckla metoder för att mäta och övervaka fordonens status. Det handlar om att kunna mäta hjulslitage samtidigt som tåget är igång och därmed kunna förutse när det är dags att byta hjul innan det börjar vibrera.

- Lite förenklat skulle man kunna säga att i framtiden så slipper tågpassagerarna att få sin nattsömn störd i vagnar som skakar eller gungar på grund av slitna hjul, säger Ramin Karim, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, som leder ePilot119.

Det är bland annat i delprojektet ”Dålig gång” som metoderna tagits fram på begäran av SJ. Detta resultat och flera andra redovisades på tisdagen under konferensen ”Järnvägens dolda möjligheter” med ett 60-tal deltagare.  I projektet ”Dålig gång”, som genomförs av företaget Damill AB med avancerad mätteknik, kan man med hjälp av mätutrustning i spåret mäta hjulens slitage i ett tidigt skede.

- Genom den lösningen kan vi mäta hjulens slitage och automatiskt koppla mätdata till rätt fordon och rätt axel i ett tåg trots att det passerar i full fart, säger Dan Larsson VD i företaget Damill och en av de aktörer som ingår i nätverket inom ePilot119.

Enligt beställaren SJ innebär lösningen att man i rätt tid kan genomföra underhåll på ett effektivare sätt vilket i sin tur höjer säkerheten.

Deltagare i konferens ePilot119
Ramin Karim, biträdande professor, Luleå tekniska universitet, Peter Söderholm Trafikverket m. fl i samband med en konferens i projekt ePilot119

Under konferensen ePilot119 redovisades en rad projekt och lösningar där ett annat exempel är en s.k. app som håller på att utvecklas inom begreppet eMaintenance. Det betyder underhållslösningar med hjälp av modern It-teknik vilket också är ett särskilt forsningsområde inom Luleå tekniska universitet. Utmaningen är hur underhållskedjans alla aktörer och material kan koordineras så att järnvägsspårens kapacitet bäst utnyttjas. Appen blir när den utvecklats ett instrument för operatörer, entreprenörer med flera för att ge bättre planering, trafikstyrning och mindre störningar.

- I förlängningen kan de resultat vi får i ePiloten appliceras på hela det svenska järnvägsnätet, säger Peter Söderholm Trafikverket, tillika adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

ePilot119 är ett samarbetsprojekt mellan olika parter i Sverige som alla jobbar med järnväg och järnvägsfordon. Exempel på parter är Trafikverket, SJ, LKAB och Luleå tekniska universitet. Man tar tillsammans fram och testar ny teknik där testerna sker främst på sträckan Boden-Luleå, även kallad "bandel 119".

Kontakt

Ramin Karim

Ramin Karim, Professor

Telefon: 0920-492344
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser