Marita Holst
Marita Holst, projektledare för Botnia Living Labs. Foto: Linda Alfredsson

Unik testmiljö för mobila tjänster

Publicerad: 31 mars 2015

Botnia Living Labs vid Luleå tekniska universitet är en unik testmiljö som erbjuder företag, forskare och myndigheter användartester för nya produkter och tjänster för mobilen och datorn. Testresultaten är ovärderlig information för till exempel företag som ska lansera nya produkter.

I utvecklingsprojektet Mobile Shield, som finansieras av EU-satsningen EIT ICT Labs, testar säkerhetsföretaget F-Secure nya appar som ska skydda din mobil från intrång och virusangrepp och oönskad tracking. Botnia Living Labs genomför testerna utifrån ett väl etablerat koncept som grundar sig på forskning vid Luleå tekniska universitet inom området digital tjänsteinnovation. Testerna innehåller hands-on-aktiviteter med potentiella användare i vardagliga situationer, enkäter, intervjuer och diskussioner i fokusgrupper. Ett omfattande nätverk med ett stort urval av testpiloter inom olika kundsegment har byggts upp, vilket ökar trovärdigheten i testresultaten.

– Forskningen och de metoder vi använder i Botnia Living Labs tester har etablerat oss på EU-nivå och idag bjuds vi in att delta i olika projekt hela tiden, säger Marita Holst, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, som leder verksamheten.

Tester för bättre produkter

Användarnas upplevelser av en ny tjänst ger ofta företagen helt nya kunskaper som kan användas för att ta fram en bättre produkt. Botnia Living Labs arbetar med användartester inom områden som mobil- och datasäkerhet, energieffektivisering, hälsa- och livsstil, sport och kultur, mobila medier och smarta städer. Focus ligger på slutanvändarens upplevelser av tekniken och på nya affärsmodeller för mobila tjänster och produkter men även på identifiering av användarnas behov och att få in dessa redan i designstadiet av en tjänst eller produkt.

Text: Åsa Svedjeholm 

Kontakt

Marita Holst

Marita Holst, Projektledare

Telefon: 0920-492289
Organisation: LTU Innovation, Verksamhetsstöd