Workshop om framtidens studiemiljö

Publicerad: 17 april 2015

Luleå tekniska universitet har satt upp målet att ha Sveriges bästa studentmiljö år 2017. Som ett led i det arbetet anordnades nyligen en workshop där studenter från universitetet fick framföra sina önskemål gällande den framtida studiemiljön.

– För att nå universitetets mål att bli Sveriges bästa studentmiljö är studenterna självklara aktörer. Att lyssna till deras erfarenheter och visioner är därför både viktigt och värdefullt, något som vi fått möjlighet till under workshopen, säger professor Eva Alerby som tillsammans med Ulrika Bergmark, biträdande professor, leder projektet Universitetets studentmiljö – relationen mellan människor och universitetets rumsliga gestaltning. En studie som har det övergripande målet att belysa och utveckla förståelse samt kunskap om universitetets studentmiljö.

Skapade framtidskollage

Under workshopen genomfördes två övningar: en brainstorming där studenterna pekade ut universitetets mest attraktiva platser och skrev ner nyckelord som sedan låg till grund för en gemensam diskussion. Därefter skapade studenterna ett kollage där de fick gestalta sina visioner om universitetets framtida miljöer. Där framkom önskningar om allt från studentlägenheter i skyskrapor till “hängytor” och kreativa studiemiljöer.

– Jag tror också att det är viktigt att ta tillvara på vinterklimatet och försöka få in ännu mer norrländskt mys i studentmiljön, säger studenten Per Lund som läser Systemvetenskap. Lisa Andersson som studerar högskoleingenjör Teknisk design önskade fler lokaler till universitetets alla drivna studentföreningar.

– Överlag tror jag att det är viktigt med lokaler både för samverkan men också avskilda studieytor där studenterna kan plugga i lugn och ro.

Viktigt med ett levande campus

Eva Alerby känner sig nöjd med studenternas bidrag och poängterade vikten av en attraktiv studiemiljö.

– I grund och botten handlar det om att skapa ett levande campus med en inspirerande atmosfär för både studenter och anställda.

En liknande workshop för universitetets lärare kommer att anordnas i Luleå den 29 april.

 

Kontakt

Eva Alerby

Alerby, Eva - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491506
Ulrika Bergmark

Bergmark, Ulrika - Biträdande professor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491036

Taggar