Energiteknik

Ämnet Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Utbildning

Vi erbjuder ett varierat kursutbud (totalt 21 kurser) som täcker in allt från grundläggande termodynamiska processer till mer avancerade tillämpningar. Våra kurser är främst riktade till elever på civilingenjörsprogrammen - Hållbar Energiteknik och Maskinprogrammet, men kan även läsas av andra studenter med lämplig studiebakgrund.

Forskning

Forskningen i ämnet är indelad i områdena

Termokemisk energiomvandling

Energieffektivisering/energisystemanalys

CO2 separation/-avskiljning och -lagring (CCS)

I vår verksamhet kombinerar vi arbeten på system-/komponentnivå med detaljerade studier inom energiomvandlingsprocessen. Vår forskning drivs ofta i samarbete med företag och andra intressenter och kanske framförallt, tillsammans med kollegor från industri, olika universitet och forskningsinstitut.

  • Gruppen består av 54 lärare/forskare (24 seniora forskare, 21 interna- och 9 externa doktorander)
  • Vi publicerar ca 40 vetenskapliga journalartiklar årligen
  • 30 doktorander har examinerats sista 10 åren
  • Vi koordinerar eller deltar i mer än 40 nationella och internationella forskningsprojekt/-program som finansieras av bl a Horizon 2020, ERA-NET, Vetenskapsrådet, Formas, VINNOVA, Energimyndigheten och enskilda företag.

Avdelningen för energivetenskap

[http://www.ltu.se/org/tvm/Avdelningar/Energivetenskap]

Institutionen för teknikvetenskap och matematik

[http://www.ltu.se/org/tvm]

Sidansvarig och kontakt: Lars Westerlund

Publicerad: 3 mars 2011

Uppdaterad: 13 februari 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017