Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Energiteknik

Ämnet Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Utbildning

Vi erbjuder ett varierat kursutbud (totalt 21 kurser) som täcker in allt från grundläggande termodynamiska processer till mer avancerade tillämpningar. Våra kurser är främst riktade till elever på civilingenjörsprogrammen - Hållbar Energiteknik och Maskinprogrammet, men kan även läsas av andra studenter med lämplig studiebakgrund.

Forskning

Forskningen i ämnet är indelad i områdena

Termokemisk energiomvandling

Energieffektivisering/energisystemanalys

CO2 separation/-avskiljning och -lagring (CCS)

I vår verksamhet kombinerar vi arbeten på system-/komponentnivå med detaljerade studier inom energiomvandlingsprocessen. Vår forskning drivs ofta i samarbete med företag och andra intressenter och kanske framförallt, tillsammans med kollegor från industri, olika universitet och forskningsinstitut.

  • Gruppen består av 54 lärare/forskare (24 seniora forskare, 21 interna- och 9 externa doktorander)
  • Vi publicerar ca 40 vetenskapliga journalartiklar årligen
  • 30 doktorander har examinerats sista 10 åren
  • Vi koordinerar eller deltar i mer än 40 nationella och internationella forskningsprojekt/-program som finansieras av bl a Horizon 2020, ERA-NET, Vetenskapsrådet, Formas, VINNOVA, Energimyndigheten och enskilda företag.