Hoppa till innehållet

Laboratoriet för energiomvandlingsprocesser (ECO-lab)

Laboratoriet för energiomvandlingsprocesser används för att klarlägga grundläggande aspekter vid förbränning och förgasning av biomassa för att stödja forskning och utveckling i industriell skala. Även om termokemisk omvandling av biomassa är en teknik lika gammal som förekomsten av människan, är fenomen som inträffar vid omvandlingen fortfarande inte helt kända, främst på grund av dess komplicerade, multifysiska och flerskaliga funktion.

Plats

E631A (see on map)

Utrustning

Detailed information of the equipment can be found from the links below. The equipment are categorized into three groups

Finansering

The development of ECO-lab was initiated in 2012/2013 when approximately 5.5 MSEK was invested by several funding bodies. Since then, the laboratory is slowly expanding.

• LTU laboratory fund
• Kempe Foundation
• Swedish Energy Agency (PEBG II project)
• Bio4Energy (National Strategic Research Environment)
• Solander Science Park
• Nordic Energy (Nordsyngas project)
• Swedish Research Council
• Internal funding

Kontakt

Kentaro Umeki

Umeki, Kentaro - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492484