Luleå tekniska universitet med Johan Sterte i spetsen besöker Nanjing Tech University i Kina.

Doktorandutbyte med Nanjing Tech

Publicerad: 17 april 2014

Nyligen undertecknade rektor Johan Sterte ett Dual Award Doctoral Programme (doktorandutbyte) mellan Luleå tekniska universitet (LTU) och kinesiska Nanjing Tech University.

– Det är roligt att Luleå tekniska universitet nu tagit ytterligare ett steg framåt i det goda samarbetet med Nanjing Tech University. Programmet stärker vår gemensamma forskning och underlättar framtida samverkan, säger rektor Johan Sterte, Luleå tekniska universitet.

Xiaoyan.jpg
Xiaoyan Ji, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Samarbete ska ge mer och bättre forskning

– Syftet med programmet är att konsolidera nuvarande forskningssamarbeten och underlätta för nya. Det kommer även att gynna såväl enskilda forskargrupper som universitetet i stort. Vi förväntar oss fler doktorander, fler högkvalitativa publikationer, och bättre förutsättningar för att söka forskningsmedel, säger Xiaoyan Ji, biträdande professor vid energiteknik på Luleå tekniska universitet.

Det var när Xiaoyan Ji började på LTU 2008 som samarbetet mellan universitetet och Nanjing startade. Under åren har samarbetet stärkts och parterna arbetar bland annat i ett gemensamt projekt finansierat av Vinnova (se artikel nedan). Det är mycket tack vare Xiaoyans ansträngningar som avtalet nu blivit verklighet.

Dubbla doktorsexamen

Programmet är öppet för samtliga doktorander vid Luleå tekniska universitet och innebär att de tar dubbla doktorsexamina, en svensk och en kinesisk. Under det första året räknar man med att ta in fyra doktorander.

– Doktoranderna kan använda sig av den kompetens och de resurser som finns både på LTU och Nanjing Tech University. De svenska doktoranderna behöver inte skriva på kinesiska utan använder engelska, säger Xiaoyan Ji.

De som kommer att koordinera programmet från LTU:s sida är biträdande professor Xiaoyan Ji samt professorerna Marcus Öhman (energiteknik), Roland Larsson (maskinelement), och Staffan Lundström (strömningslära).

Kontakt

Xiaoyan Ji

Ji, Xiaoyan - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492837
Rum: E138 - Luleå»

____________________________________________________________________________