Hoppa till innehållet
Foto: Ted Karlsson
Thule Brahed, alumn på civilingenjör hållbar energiteknik vid Luleå tekniska universitet. Nu arbetar han på Norconsult i Luleå. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbetet gav anställning och pris

Publicerad: 18 april 2017

Thule Braheds examensarbete på civilingenjörsprogrammet i hållbar energiteknik handlade om att kartlägga energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus för att möta EU:s 2020-mål för nära nollenergibyggnader (NNE). Arbetet prisades av Energi- och miljötekniska föreningen och ledde också till anställning på ett konsultföretag.

– De tuffare energikraven för fastigheter, NNE, ska i enlighet med EU:s 2020-mål gälla alla nybyggnationer från 2021. Det är något som innebär stora utmaningar för byggbranschen och såväl nybyggnation som renoveringar kommer ha energifrågan i fokus. I mitt examensarbete lyfter jag fram flera användbara lösningsförslag och tankesätt för branschen, säger Thule Brahed, som nu arbetar som civilingenjör på företaget Norconsult, där han också gjorde sitt examensarbete.

Ett smörgåsbord av tekniker

Samtidigt som energikraven för byggnader skärps, lanseras det idag hela tiden nya produkter för att minska energianvändningen och befintliga produkter blir också bättre. Framtida byggprojekt måste i ett tidigt skede göra en energianalys och bearbeta den med energieffektiviseringsåtgärder.

– Olika tekniker konkurrerar, och det som krävs för att möta kraven för nära nollenergibyggnader är att man designar ett system där teknikerna kompletterar varandra. Därför behöver varje fastighets energiflöde undersökas, och i mitt exjobb studerade jag ett flerbostadshus i Stockholm där jag simulerade 26 olika energieffektiviseringsåtgärder, säger Thule Brahed.

För att möta de nya kraven från Boverket behöver man även förstå regelverket. Energi från sol, vind, vatten och mark som produceras inom tomtgränsen räknas exempelvis som ”gratis energitillskott”.

– Jag misstänker att de fria energikällorna från framförallt sol kommer ta fart. Det finns mycket värmeöverskott sommartid som vi måste lära oss att ta tillvara på. En av teknikerna innebär att man säsongslagrar lågtempererad värme vilket i stor utsträckning kan hjälpa till att bygga energieffektivare.

Efterfrågad kunskap

Det Thule Brahed tyckte var roligast med examensarbetet var att få arbeta med ett område som är så pass aktuellt och att få komma i kontakt med näringslivet. EU-kommissionens 2020-mål ligger nära i tid vilket påverkar mycket av diskussionerna som hålls inom energi. Att få pris från Energi- och miljötekniska föreningen, Sveriges största personförening i byggsektorn, uppskattade han förstås.

– Jag fick möjlighet att presentera arbetet för människor inom fastighetsbranschen. Många kom fram och ville diskutera mina resultat. NNE är hett just nu och många ser problem som de kommande kraven kan leda till. Jag har förstått att jag har kunskap som marknaden är i behov av, vilket förstås känns bra. Att vara delaktig i utvecklingen för att nå klimatsmarta lösningar är en stark drivkraft för mig.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Foto: Ted Karlsson

Taggar