Professor Marcus Öhman vid Luleå tekniska universitet får Nordeas vetenskapliga pris

Forskare i energivetenskap prisas

Publicerad: 8 november 2013

Marcus Öhman, professor i Energivetenskap vid Luleå tekniska universitet, tilldelas Nordeas Vetenskapliga pris 2013. Han får priset bl.a för att han på kort tid byggt upp ämnet Energiteknik till en viktig nationell nod för forskning i ämnet. Forskning som bidrar till tillväxt och utveckling är ett av kriterierna för att få priset.

- Det känns fantastiskt roligt och ett erkännande för vår energirelaterade forskning som vi arbetat med i många år och en belöning för allt arbete som lagts ner på det, säger Marcus Öhman, professor vid Luleå tekniska universitet.

Ett annat kriterium för att få det vetenskapliga priset är att man är en god företrädare för Luleå tekniska universitet. På fredagen fick Marcus Öhman ta emot Nordeas Norrlandsstiftelses vetenskapliga pris på 100 000 kronor som överlämnades av David Jones, kontorschef för Nordeas Storkundsenhet i Norr- och Västerbotten. Marcus Öhman får priset för sin forskning vid Luleå tekniska universitet som är inriktad på kunskap om och förbättring av förbrännings- och förgasningsprocesser vid utnyttjande av biomassa med fokus på termokemiska frågeställningar
och i motiveringen heter det bl a;

”Genom ett nära samarbete med lokalt, nationellt och globalt näringsliv bidrar Marcus Öhman till tillväxt på bred front och till utvecklingen av förnybar energi, ett av universitetets starka forsknings- och innovationsområden. Öhmans forskning har gott internationellt renommé, vilket inte minst en omfattande publikationslista vittnar om, och han framstår i alla sammanhang som en god samarbetspartner”

Marcus Öhman är född i Luleå 1969, är gift och har tre barn. Har en examen i energiteknik, termisk processkemi och minst 20 års erfarenhet av forskning och utveckling inom området termokemisk konvertering av biomassa. Han har också bedrivit forskning i mycket nära samarbete med industrin såsom t ex med EON, LKAB, Vattenfall, Skellefteå kraft m fl. Sedan 2007 är han professor och chef för avdelningen Energivetenskap vid Luleå tekniska universitet.