Hoppa till innehållet
Forskare från Nanjing tekniska universitet besöker LTU.

LTU deltar i biogasprojekt med Kina

Publicerad: 15 juli 2013

Ett pågående Vinnovaprojekt som involverar Sverige och Kina ska göra produktion av biogas mer effektiv. Projektet avser utveckla biogastekniken i bägge länderna, men också bidra till en miljövänlig lösning på Kinas avfallsproblem.

Dubbel nytta med biogas

Biogasprocessen spelar en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling. Processen kombinerar resurseffektiv avfallshantering med produktion av biodrivmedel och näringsämnen. För Kina, som både har stora mängder avfall och en snabbt ökande efterfrågan på energi och drivmedel, har biogasprocessen en mycket stor marknad.

Sverige har kommit långt när det gäller användning av biogas, och från Kinas sida hoppas man kunna lära sig av sin svenska samarbetspartner. Inte minst när det gäller att kommersialisera och ta tillvara på den kunskap som finns vid universiteten.

– Sverige har modern teknik och en modern livsstil och vi vill lära oss mer om situationen här, säger professor Xiaohua Lu från Nanjings tekniska universitet i Kina. Han berättar också att man så småningom hoppas kunna presentera metoder och policys så att den kinesiska regeringen kan ta fram såväl stöd som regler för en hållbar utveckling i Kina.

Problem med avfall i Kina

I Sverige pratas det mycket om hållbar energi, medan Kinas fokus ligger på avfallshantering.

–  Om inte Kina tar hand om sitt avfall kommer det att leda till stora miljöproblem. Genom att använda biogas kan man ta hand om avfallet på ett mer miljövänligt sätt, samtidigt som man får ut energi, berättar Xiaoyan Ji, biträdande professor på energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

–  Även Sverige kommer att ha nytta av projektet eftersom tekniken som används i biogasprocessen behöver förbättras. säger Xiaoyan Ji.

Den första delen av projektet, fas A, handlar om att bygga upp en plattform för samarbete mellan länderna. Nyligen skickades ansökan för fas B in, vilken omfattar ytterligare tre år vilket innefattar genomförande av de projekt som identifieras i fas A. Samarbetet innefattar studiebesök och workshops där svenska partners besöker Kina och vice versa.

LTU leder projektet där forskningsämnena energiteknik, avfallsteknik och industriell miljö- och processteknik deltar. Från Kina deltar forskare från universitetet i Nanjing och ett bioenergiföretag från Jiangsu. Från Sverige deltar även miljöutvecklingsbolaget Future Eco North Sweden, företaget Scandinavian Biogas samt forskningsinstitutet SP.