Hoppa till innehållet
UN Climate Change Conference 2012. Foto: Alexander Vlad
UN Climate Change Conference 2012. Foto: Alexander Vlad Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

LTU gör skillnad på FN:s klimatkonferens

Publicerad: 7 september 2021

I Qatar pågår just nu FN:s klimatkonferens där miljöministrar från hela världen diskuterar åtaganden för att minska utsläppen av temperaturhöjande växthusgaser. Där kommer Sveriges tre strategiska forskningsmiljöer inom hållbar energi att visa upp den ”svenska modellen”, något som forskare vid Luleå tekniska universitet har stor delaktighet i.

Deltar i två av tre forskningsmiljöer

Av de tre nationella forskningsmiljöerna inom energi ingår nämligen Luleå tekniska universitet (LTU) i två; Bio4Energy och STandUP for Energy. Marcus Öhman, professor och ämnesföreträdare i energiteknik vid LTU samt vice koordinator i Bio4Energy, förklarar vad den ”svenska modellen” handlar om:

– Systemmässigt, effektivt. Att vi kopplar samman våra energiaktiviteter över en bred linje och ett exempel är vår innovationskedja inom energiområdet där vi har en stark samverkan mellan forskning, samhälle och industri. Sverige är bra när det gäller detaljkunskaper inom energiteknik. Men något som bör lyftas fram än mer är när det gäller att samverka i en kedja, vilket är det enda sättet att skapa ett hållbart energisystem. Där är vi ”outstanding” och har mycket vi kan lära ut till andra länder.

Stor potential i småskalig vattenkraft

Staffan Lundström, professor och ämnesföreträdare i strömningslära vid LTU, är involverad i det nationella miljöprogrammet STandUP for Energy. Där är han en av elva forskningsledare och ingår i ledningsgruppen. Det är främst LTU:s kompetens inom vattenkraft som Staffan och hans kolleger bidrar med.

– Vattenkraft är en förnybar energikälla med global förmåga att minska fattigdom och öka tillväxt. Även småskalig vattenkraft har stor potential, men då krävs det att den är miljöanpassad, effektiv och billig, förklarar Staffan Lundström.

Marcus Öhman, professor och ämnesföreträdare Energiteknik, Luleå tekniska universitet
Marcus Öhman, professor och ämnesföreträdare Energiteknik, Luleå tekniska universitet

Svenskar duktiga på samarbete

Hur kommer det sig då att just Sverige är så bra på att skapa ett hållbart energisystem?

– Jag tror att svenskar är bra på att samarbeta rent generellt. Redan på 70-talet började vi på kommunal nivå att titta på gemensamma lösningar att värma upp städer. Vi byggde ut nät, började titta på restströmmar, avfall och annat, berättar Marcus Öhman.

Han ser positivt på att Sverige och LTU visar upp sin forskning för övriga världen i samband med FN:s miljökonferens.

– Sverige är ett starkt varumärke inom miljö. Tittar man på andelen förnyelsebar energi så ligger vi i topp och vi är det land som är närmast ett hållbart energisystem, även om vi också har lång väg kvar – särskilt på transportsidan. LTU kan locka duktiga energiforskare från hela världen, bara på forskningsämnet energiteknik har vi nu forskare från alla världsdelar.  

Att dagens energisystem behöver förändras råder det inget tvivel om.

– Vår generation har använt olja som en drog för att hålla uppe välfärden. Den kommer i det närmaste att ta slut, och nu gäller det att börja använda andra mer miljövänliga bränslen och energikällor, avslutar Marcus Öhman.

 

Fakta: regeringens tre strategiska satsningar inom energiforskning

Bio4Energy

En forskningsmiljö där kärnan är tre svenska universitet; Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Syftet är att skapa morgondagens miljövänliga bioraffinaderi. Hela processen kräver många delprocesser (verktyg) och forskningen är därför uppdelad i sju plattformar. Flertalet företag och forskningsinstitut är samarbetspartners. Vid LTU deltar sju forskningsämnen.

STandUP for Energy

STandUP leds av Uppsala Universitet med Luleå tekniska universitet, KTH och Sveriges lantbruksuniversitet som övriga partners. Programmet samlar ledande forskargrupper för att arbeta mot en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Vid LTU deltar fyra forskningsämnen. 

Chalmers Energy Initiative

Forskning inom bland annat hybridfordon och förnybar elproduktion samt integration med elnätet. 

Taggar