Rikard Gebart, vetenskaplig ledare för LTU:s starka forsknings- och innovationsområde Förnybar energi.

Letar nyskapande forskning med internationell spets

Publicerad: 15 maj 2013

Rikard Gebart är vetenskaplig ledare för LTUs styrkeområde Förnybar energi. Att vidareutveckla forskning där LTU borde vara starka och kan göra skillnad och att tillåta forskare att prova oprövade idéer, är några åtgärder som han vill prova på för att attrahera forskningsfinansiärer och få styrkeområdet att växa.

– Nu hoppas jag att hitta folk som gått och klurat på bra idéer men behöver stöd att ta sig över den första tröskeln, säger Rikard Gebart. Vi letar bra idéer som matchar de nationella målen inom energiområdet och har potential och som leder till helt nya tjänster eller produkter. Att få prova sådana idéer, även om det finns risk att man inte lyckas helt, är viktigt och här kan vi även erbjuda startkapital.

– Att få företagen att hitta till LTU genom att agera ”postmästare”, bilda grupper för att byta information och få idéer om områden där LTUs forskare kan samarbeta, hålla sig a jour med trender osv är olika sätt att jobba på som Rikard Gebart tror på. Han tror att tvärvetenskapliga angreppssätt inom energiforskningen kan attrahera företag och öka deras intresse att samarbeta.

– Innan sommaren ska jag bjuda in alla som kan vara intresserade av att utveckla nya, innovativa lösningar för förnyelsebar energi. Det känns jättespännande att få hjälpa till att peka ut utvecklingsområden. Förhoppningsvis kan mina erfarenheter av att utveckla nya forskningsområden inom vattenkraft och bioenergi tillföra något positivt. Förnyelsebar energi är ett omfattande begrepp och min ambition är att söka nya möjligheter för LTU att nå internationell spets samtidigt som vi förstås ska vårda de områden där vi redan är starka.

Källa: LTU Review, nr. 7, 2013