Jan-Olof Andersson, forskare på ämnet energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Mer biomassa med effektiva sågverk

Publicerad: 1 april 2014

Den biomassa som produceras i sågverk, i form av sågspån, bark och flis, har blivit en viktig resurs vid övergången till förnybar energi. I en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet presenteras tekniker för att minska användningen av biomassa inom processindustrin.

– Om ett sågverk ska finnas på marknaden om tio år måste de anpassa sig till rådande marknadsförhållanden i enlighet med de råd som ges i rapporten. Det är till stor del tillämpad forskning som är skriven så att sågverksindustrin ska ha nytta av den, säger Jan-Olof Andersson, nybliven doktor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet. 

Betydelsefull biomassa

I avhandlingen beskriver Jan-Olof Andersson hur sågverk kan effektivisera användningen av biomassa, vilket gör att mer biomassa blir tillgängligt på marknaden. Det är viktigt ur två aspekter; dels har biomassa blivit en viktig inkomstkälla för sågverk, sedan är det viktigt att öka tillgången på biomassa för att regeringens miljö- och energipropositioner ska gå att genomföra.

– Om vi ska ersätta icke förnyelsebara energislag så kommer dagens användning av biomassa att ha en viktig roll i den utvecklingen. 75 procent av förnybar energi kommer nämligen från biomassa och avfall, säger Jan-Olof Andersson.

Svenska sågverk kan spara mycket energi (4,9 TWh/år) genom att återanvända värme i virkestorkar. Den teknik Jan-Olof Andersson rekommenderar är ett öppet absorptionssystem. Det är också fördelaktigt att förskjuta torkarnas starttider så att värme från en tork kan återanvändas till en annan.

Stor potential i integrerade processer

Avhandlingen stannar inte vid sågverk, utan Jan-Olof har även undersökt möjliga energivinster genom att integrera processer för närliggande industrier till sågverk, som pappersmassabruk, pelletsfabriker och kraftvärmeverk.

– Totalt skulle 7,1 TWh sparas med hjälp av en processintegration, tack vare högre resursverkningsgrad och totalverkningsgrad. I dagsläget är det dock inte ekonomiskt lönsamt att integrera processerna, vilket beror på prisförhållandet mellan olika energislag. Om politikerna menar allvar med sina planer bör styrmedel sättas in för att främja en utveckling som gynnar förnybara energislag, säger Jan-Olof Andersson.

Forskningen har finansierats av energimyndigheten. SCA och Martinsson har ställt upp med styrgrupper. Framtida forskning kommer att undersöka möjligheten för sågverk att producera biodrivmedel.

Kontakt