Hoppa till innehållet
Foto: Ted Karlsson
Kentaro Umeki, biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Miljonsatsning på forskning om fossilfri ståltillverkning

Publicerad: 19 december 2018

Kentaro Umeki, biträdande professor i energiteknik, har beviljats drygt fem miljoner kronor av Energimyndigheten för ett fyraårigt projekt om hållbar produktion av metallpulver med biokol. Projektet kommer att genomföras på Höganäs anläggningar och sker inom ramen för en utlysning med syfte att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser.

– För att klara klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045 är det viktigt att alla delar av stålindustrin hittar vägar mot att få bort utsläppen av koldioxid. Vi ser också att en attitydförändring håller på att ske hos konsumenter, miljöpåverkan har kommit att bli ett viktigt kriterium vid köp av produkter. Det vore därför väldigt bra ifall det gick att välja produkter baserat på ”grönt stål”, säger Kentaro Umeki.

Projektet syftar till att ta fram grundläggande kunskap för att fullt ut kunna ersätta de fossila bränslen som Höganäs använder vid tillverkning av metallpulver och istället använda biomassabaserad biokol som framställs genom organiskt material som ved, trädgårdsrester och matavfall.

Minska klimatpåverkan

– Höganäs arbetar med flera parallella spår för att fasa ut fossilt kol och minska sin klimatpåverkan. För att ersätta den största delen fossilt kol behövs det mer grundforskning kring biokol och dess egenskaper. Huvuddelen av stödet går till universitetet för att finansiera forskarteamet som ska arbeta i projektet. Utan stödet hade vi inte haft möjlighet att genomföra projektet, så vi är enormt glada för det, säger Elin Hernebrant som är ingenjör på Höganäs.

I projektet kommer Kentaro Umeki att få hjälp av tre doktorander och två seniora forskare, professor Marcus Öhman och biträdande professor Elisabeth Wetterlund. Han tror forskningen kan bli en viktig pusselbit i samhällets strävan mot hållbarhet.

– Stora delar av forskningsresultaten kommer vara generella och komma andra industrier till godo. Just stålindustrin är en av de mest koldioxidintensiva industrier vi har, så där kan forskningen verkligen bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Tack vare Energimyndighetens stöd kan vi bygga upp kunskap som stöder utvecklingen av biomassabaserad produktion av metallpulver, säger Kentaro Umeki.

I media

Taggar