Hoppa till innehållet

Nytänkande yngre forskare får miljonstöd

Publicerad: 11 februari 2015

Norrbottens forskningsråd delade nyligen ut ett fint pris till tre forskare som ska bidra till universitetets och Norrbottens utveckling. Forskarna Marcus Björling, Kentaro Umeki och Damiano Varagnolo vid Luleå tekniska universitet får vardera en miljon kronor per år i maximalt tre år.

Bränsle från skog

– Jag är väldigt hedrad och glad över priset och det motiverar mig att ta nästa steg i min forskning, säger Kentaro Umeki som forskar inom energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Mer specifikt handlar Kentaro Umekis forskning om att producera drivmedel från biomassa, exempelvis restprodukter från skogsbruket, vilket då innebär att bilar kan köras på bränsle som kommer från länets skogar. Det är också i linje med regeringens vision om att helt få bort utsläppen av växthusgaser.

– Tekniken kallas förgasning och kan kort förklaras med att biomassa omvandlas till väte och kolmonoxid med hjälp av förbränning utan syre. Med hjälp av en katalysator resulterar förbränningen i flytande bränsle. Ett av hindren vid förgasning är att det bildas sot och min forskning handlar just om en ny metod som ska minska sotbildning.

Uppmärksammad tribologiforsking

Marcus Björling är forskare inom tribologi, som handlar om nötning, smörjning och friktion, på ämnet maskinelement. Hans forskning, som i fjol utmynnande i en doktorsavhandling, har fått stor uppmärksamhet, bland annat med ett omnämnande i Nature. Priset gör det möjligt för honom att fortsätta på den inslagna vägen, och förhoppningsvis leder det till fler vetenskapliga framsteg samt nya produkter på marknaden.

– Projektet heter friktionsreduktion i maskinkomponenter genom termisk isolering och det handlar om att utveckla nya typer av ytbeläggningar och smörjmedel. Dessa leder till lägre friktionsförluster i bland annat växellådor och kullager. Det är bra för miljön eftersom det exempelvis innebär att bränsleförbrukningen i fordon kan minska och att energiproduktionen i vindkraftverk kan öka, säger Marcus Björling.

Maskiner tar egna beslut

Den tredje pristagaren, Damiano Varagnolo vid ämnet reglerteknik, är liksom de övriga väldigt tacksam över priset.

– Jag känner mig extremt glad över att det finns andra som uppskattar min vision och mina idéer för något som kan bli viktigt för Norrbotten.

Damiano Varagnolo beskriver sig själv som en “automatstyrningskille”. Hans forskning handlar om att låta maskiner ta egna beslut utan att människor behöver blanda sig i.

– Jag arbetar med två fundamentala begrepp. Den första är optimering som är konsten att välja det bästa elementet bland några gångbara alternativ i syfte att minimera kostnader eller att maximera intäkter. Det andra är skattning, vilket handlar om att samla in och omvandla all typ av information, från exempelvis sensorer, så att osäkerheten om omvärlden minskas.

En applikation för Damiano Varagnolos forskning är att datacenter och fjärrvärmesystem ska kunna samarbeta och därigenom blir mer effektiva.

Handlar om matematik

– I grunden handlar det om matematik som hjälper ett gäng olika objekt att fungera bättre som ett lag. Ett system som kan kommunicera, utbyta information, fatta beslut och, viktigast av allt, samarbeta. Tack vare vetenskapliga framsteg inom optimering och skattning kommer vi att kunna förbättra prestandan för befintliga system, och öka chanserna till utveckling av ny banbrytande teknik, säger Damiano Varagnolo.

– På kort sikt kommer vi att få bättre datacenter och fjärrvärmesystem, men på längre sikt är jag övertygad om att de grundläggande resultaten kommer att gå utöver detta.

Priset från Norrbottens forskningsråd sker i samarbete med Luleå kommun, Länsstyrelsen och Landstinget i Norrbotten samt Luleå tekniska universitet. Syftet med priset är att möjliggöra nytänkande och kvalificerad forskning inom något av universitetets nio styrke- och innovationsområden. I samverkan med organisationer och företag ska forskningen också bidra till att utveckla Norrbotten.

Kontakt

Marcus Björling

Björling, Marcus - Biträdande professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491281
Kentaro Umeki

Umeki, Kentaro - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492484
Damiano Varagnolo

Varagnolo, Damiano -

Organisation: Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar