Hoppa till innehållet
Foto: Katarina Karlsson
En rundabordsdiskussion om grön vätgas i Europa har pågått ett par dagar i Luleå. Representanter från industri, akademi och politik från de nordiska länderna och Tyskland medverkade. Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Rundabordssamtal om grön vätgas i Europa

Publicerad: 24 november 2021

Grön vätgas för industriomställningen i Europa har varit i fokus vid rundabordssamtal i Luleå under ett par dagar. Medverkande var intressenter inom politik, industri och akademi från Tyskland, Norge, Finland, Danmark och Sverige – med bland andra Rikard Gebart, professor inom energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Rikard Gebart är även verksamhetsledare för universitets vätgassatsning CH2ESS, med inriktning på tillverkning, lagring och transport av vätgas i nära samarbete med svensk industri.

– Det var otroligt inspirerande, kreativt och intressant att under två dagar få diskutera grön vätgas med personer från olika länder som var mycket väl insatta i frågan. En av de medverkande var Thorsten Herbert, direktör för marknadsutveckling och public affairs vid NEL, Europas största tillverkare av elektrolyser. Tillsammans med representanter från Finland diskuterade vi även framtida samarbeten med norra Sverige inom grön vätgasproduktion. Vätgas kan produceras med vindkraft på båda sidor om Bottenviken, och ett samarbete gör produktionen mindre väderkänslig och kan minska kostnaderna, säger Rikard Gebart,

Gemensamma vätgasutmaningar

Syftet med mötet om grön vätgas tillsammans med de nordiska länderna och Tyskland var att identifiera gemensamma utmaningar för att kunna genomföra omställningen av industrin med hjälp av grön vätgas (tillverkad utan fossila bränslen), att driva övergången till en grön väteekonomi i Europa och att främja samarbetet mellan intressenter i de nordiska länderna och Tyskland  – för ett koldioxidfritt Europa. Det var Konrad Adenauer Stiftung som initierade mötet om grön vätgas som genomfördes i samarbete med Luleå tekniska universitet.

Hur ska industrin backas upp?

Utgångspunkten för diskussionerna var att industrin i dag tar ett stort ansvar när det gäller att driva igenom industriomställningen och de förändringar som behövs för att lyckas. I rundabordsdiskussionen i Luleå ville man därför bland annat utröna vilken typ av politiskt, finansiellt och juridiskt stöd som behövs för att skala upp och påskynda innovationer kring grön vätgas i industrin. Fokus under rundabordssamtalet var därför:

  • Policy utmaningar och innovationer för att påskynda övergången till grön väteekonomi
  • Ekonomisk lönsamhet för den gröna väteekonomin och hur man skalar upp implementering i Europa
  • Regionala utvecklingsaspekter på övergången till en grön väteekonomi

– När det gäller övergången till grön väteekonomi i Europa måste vi nog vara beredd att hjälpa varandra inom grön vätgasproduktion. Vi måste tänka på Europa som vårt ”gemensamma hus" i det här fallet om vi ska lyckas minska de totala koldioxidutsläppen enligt FNs globala hållbaerhetsmål, säger Rikard Gebart.

Kontakt

Rikard Gebart

Rikard Gebart, Professor

Telefon: 0920-492196
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik