Forskarassistent Kentaro Umeki, inom Energiteknik vid Luleå tekniska universitet Foto: Leif Nyberg

Skal från ris blir elektricitet i Vietnam

Publicerad: 20 april 2012

I An Giang-provinsen, Vietnam, produceras 2,4 miljoner ton ris årligen. Kvar efter förädlingen är 700 000 ton skal som tidigare eldats eller dumpats i Mekongfloden. Med hjälp av LTU, och forskarassistent Kentaro Umeki, ska skalen bli en tillgång som viktig råvara vid produktion av el. Den nya tekniken har utvecklats av företaget MEVA Innovation vid ETC i Piteå.

Enkelt förklarat handlar det om en anläggning som med olika former av biomassa kan producera både el och värme. Den är framtagen för elproduktion i liten skala. Den teknik som MEVA kommersialiserat "cyklonförgasning" bygger på forskning som startades vid Energiteknik på Luleå tekniska universitet tillsammans med ETC i Piteå för flera år sedan.

Energiteknik på LTU har tre tidigare doktorander som har disputerat inom cyklonförgasningsområdet Christian Fredriksson 1999, Hassan Salman 2001 och Mohammed Gabra 2000.

Kommersiellt är Vietnam intresserade att köpa tekniken av MEVA. Men utöver själva tekniken planeras även ett administrativt utbyte på kommunal och regional nivå, liksom ett utbyte mellan Luleå tekniska universitet, Energitekniskt Centrum, An Giang university och Ho Chi Minh City University. Därför befinner sig LTU:s forskarassistent Kentaro Umeki i Vietnam.

- Min roll är att utveckla samarbetet mellan LTU och universiteten i Vietnam, förklarar Kentaro Umeki.

I An Giang provinsen, med sin 2,2 miljoner invånare, finns 900 risfabriker. Många av dem står stilla 30 procent av tiden på grund av att elektricitet saknas. I floderna dumpas samtidigt enorma mängder av ris skal vilket leder till övergödning, eller så bränns skalen på öppna fält vilket också bidrar till miljöförstöringen. Men nu ska ris skalen istället bli en tillgång som råvara för produktion av värme och el. Värmen kan användas för torkning av riset.

Vietnameserna arbetar hårt för att få en försöksanläggning på landsbygden i Mekongdeltat. Strategier som ska bidra till både ökad energiförsörjning och förbättrade levnadsvillkor planeras. I det kommunala samarbetet involveras människor som är direkt berörda; risbönder, företagare och folkvalda.

För LTU, Norrbotten och Piteå öppnar samarbetet med Vietnam stora möjligheter.

Just nu finns även en delegation från Piteå i Vietnam för att inleda ett treårigt samarbetsprojekt beviljat av SIDA som bidrar med 2,4 miljoner kronor. Pengarna ska användas till ett erfarenhets- och kunskapsutbyte samt öka förståelsen om global uthållighet med fokus på energi, klimatfrågor och fattigdomsbekämpning.

SIDA hoppas också att projektet ska bidra till, och förstärka, samarbeten mellan företag och universitet i Norrbotten och i Vietnam. Med på resan är från Luleå Tekniska Universitet biträdande professor Kentaro Umeki, samt representanter för Piteå kommun, Solander Science Park, Piteå Renhållning och Vatten (Pireva) och MEVA Innovation.