Hoppa till innehållet
Xiaoyan_Ji
Xiaoyan Ji, professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Studie om joniska vätskor i högt rankad tidskrift

Publicerad: 28 november 2018

En artikel om hur vatten påverkar egenskaper hos joniska vätskor har publicerats i den högt rankade tidskriften Chemical Society Reviews. En av forskarna bakom artikeln är Xiaoyan Ji, professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Artikeln har titeln The Peculiar Effect of Water on Ionic Liquids and Deep Eutectic Solvents och har nyligen publicerats i Chemical Society Reviews med en impact factor på 40.182, på samma nivå som exempelvis Nature.

Joniska vätskor, d.v.s. i princip vilken vätska som helst som huvudsakligen består av positiva och negativa joner, har unika egenskaper som gör de lämpliga som bland annat lösningsmedel i ”gröna” hållbara kemiska processer. De har potential att ersätta farliga organiska lösningsmedel och därmed revolutionera processindustrin.

– Vatten involveras alltid oavsiktligt och förorenar joniska vätskor. Samtidigt har joniska vätskor med tillsatt vatten potential att bli effektiva gröna samlösningsmedel då vattnet minskar de joniska vätskornas höga viskositet. Hög viskositet orsakar problem vid många tillämpningar som koldioxidseparation, smörjning och upplösning av biomassa. Förutom viskositet så påverkar tillsatt vatten, även i mycket små mängder, andra egenskaper hos joniska vätskor. Att förstå vattnets roll i dessa vätskor är därför av största intresse för deras praktiska tillämpningar, säger Xiaoyan Ji, professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

I studien gjordes en omfattande granskning för att diskutera hur vatten påverkar egenskaperna hos joniska vätskor. Data från experimentella och mekanistiska studier har använts. Detta är något som processindustrin efterfrågar, d.v.s. att kunna producera joniska vätskor som innehåller vatten och som kan användas som ett miljövänligt alternativ framför giftiga organiska lösningsmedel. I artikeln föreslås en ny konceptuell ram föreslås för termodynamisk modellering av binära system gällande joniska vätskor.

Två pågående projekt är kopplade till studien. Den ena handlar om CO2-separation med ny lågkostnadsteknik baserad på joniska löningar och är finansierad av Energimyndigheten. Det andra projektet går under namnet Thermodynamic study of aqueous ionic liquids och är sponsrad av the Joint Research Fund for Overseas Chinese Scholars and Scholars in Hong Kong and Macao Young Scholars. Samarbetspartners i projekten är Stockholms universitet och Nanjing Tech University i Kina.

Kontakt

Xiaoyan Ji

Ji, Xiaoyan - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492837

Taggar