Esa Vuorinen
Esa Vuorinen

Esa Vuorinen

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Materialteknik
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Esa.Vuorinen@ltu.se
0920-493449
E311 Luleå

Undervisning

 Mina huvudsakliga undervisningsområden är:

Metalliska material; grunder om mikrostrukturer och deras inverkan på materialegenskaper.

Materialval; metodik för att kunna välja bästa möjliga materialtill komponenter och produkter.

Ecodesign; verktyg för att minska miljöpåverkan från val av material, val av produktionsmetod och analys av komponenters och produkters livscykler.

Ytor; inverkan av ytors mikrostruktur på materialegenskaper som nötningsmotstånd och korrosionsmotstånd.

 

Relaterade dokument

Publikationer

Artikel i tidskrift

Converging criteria to characterize crack susceptibility in a micro-alloyed steel during continuous casting (2020)

Pineda Huitron. R, Lopez. P, Vuorinen. E, Jentner. R, Kärkkäinen. M
Materials Science & Engineering, Vol. 772
Artikel i tidskrift

Corrigendum to: The role of retained austenite in dry rolling/sliding wear of nanostructured carbide-free bainitic steels, Wear 428–429 (2019) 193 - 204 (2020)

Moghaddam. P, Hardell. J, Vuorinen. E, Caballero. F, Sourmail. T, Prakash. B
Wear, Vol. 446-447
Artikel i tidskrift

Dry sliding wear of nanostructured carbide-free bainitic steels (2020)

Effect of oxidation-dominated wear
Moghaddam. P, Hardell. J, Vuorinen. E, Prakash. B
Wear, Vol. 454-455
Artikel i tidskrift

Effect of retained austenite on adhesion-dominated wear of nanostructured carbide-free bainitic steel (2020)

Moghaddam. P, Hardell. J, Vuorinen. E, Prakash. B
Tribology International, Vol. 150
Artikel i tidskrift

Influence of fracture toughness on two-body abrasive wear of nanostructured carbide-free bainitic steels (2020)

Moghaddam. P, Rinaudo. M, Hardell. J, Vuorinen. E, Prakash. B
Wear
Artikel i tidskrift

Mechanical and microstructural evaluation of high performance steel (S700MC) for road restraint systems (2020)

Vuorinen. E, Hosseini. N, Hedayati. A, Kornacker. E, Fernandez. M, Sanz. J, et al.
Engineering Failure Analysis, Vol. 108
Artikel i tidskrift

Scale Formation on HSLA Steel during Continuous Casting Part I (2020)

The Effect of Temperature–Time on Oxidation Kinetics
Pineda Huitron. R, Ramírez López. P, Vuorinen. E, Nazen Jalali. P, Pelcastre. L, Kärkkäeinen. M
Metals, Vol. 10, nr. 9
Artikel i tidskrift

Scale Formation on HSLA Steel during Continuous Casting Part II (2020)

The Effect of Surface Conditions
Pineda Huitron. R, Ramí­rez López. P, Vuorinen. E, Nazen Jalali. P, Pelcastre. L, Kärkkäinen. M
Metals, Vol. 10, nr. 9
Artikel i tidskrift

Advanced Heat Treatments and Complex Ferritic Structures for Bearing Steels (2019)

Caballero. F, Pujante. J, Sourmail. T, Rementeria. R, De-Castro. D, Dierickx. P, et al.
Metals, Vol. 9, nr. 11
Artikel i tidskrift

Hot Forming of Ultra-Fine-Grained Multiphase Steel Products Using Press Hardening Combined with Quenching and Partitioning Process (2019)

Vuorinen. E, Gülfem Özügürler. A, Ion. J, Eriksson. K, Chandra Somani. M, Pentti Karjalainen. L, et al.
Metals, Vol. 9, nr. 3