Nytt förgasningsprojekt ”Pressurized Entrained flow Biomass Gasification”

Publicerad: 29 september 2009

Tillsammans med Energiteknisk Centrum i Piteå bedrivs forskning inom medströmsförgasning av biomassa. Målsättningen är att efter projektet ha demonstrerat hur man kan producera högkvalitativ syntesgas från biomassa, för vidareförädling till förnyelsebara drivmedel såsom Metanol och Dimetyleter (DME)

biofuel-thumb.gif
Andra generationens biobränslen, källa: global-warming.accuweather.com

Nytt förgasningsprojekt ”Pressurized Entrained flow Biomass Gasification”

Tillsammans med Energiteknisk Centrum i Piteå  bedrivs forskning inom medströmsförgasning av biomassa. Målsättningen är att efter projektet ha demonstrerat hur man kan producera högkvalitativ syntesgas från biomassa, för vidareförädling till förnyelsebara drivmedel såsom Metanol och Dimetyleter (DME)

Projektet pågår under 2009-2012, totalbudgeten är på ca 26 miljoner inkl konstruktion, byggnation och forskning.

Finansiär:  Energimyndigheten, Sveaskog, IVAB och Smurfit Kappa.

Kontakt: Martin Stenberg, Marcus Öhman och Joakim Lundgren.