Nytt förgasningsprojekt ”Pressurized Entrained flow Biomass Gasification”

Tillsammans med Energiteknisk Centrum i Piteå bedrivs forskning inom medströmsförgasning av biomassa. Målsättningen är att efter projektet ha demonstrerat hur man kan producera högkvalitativ syntesgas från biomassa, för vidareförädling till förnyelsebara drivmedel såsom Metanol och Dimetyleter (DME)

biofuel-thumb.gif
Andra generationens biobränslen, källa: global-warming.accuweather.com

Nytt förgasningsprojekt ”Pressurized Entrained flow Biomass Gasification”

Tillsammans med Energiteknisk Centrum i Piteå  bedrivs forskning inom medströmsförgasning av biomassa. Målsättningen är att efter projektet ha demonstrerat hur man kan producera högkvalitativ syntesgas från biomassa, för vidareförädling till förnyelsebara drivmedel såsom Metanol och Dimetyleter (DME)

Projektet pågår under 2009-2012, totalbudgeten är på ca 26 miljoner inkl konstruktion, byggnation och forskning.

Finansiär:  Energimyndigheten, Sveaskog, IVAB och Smurfit Kappa.

Kontakt: Martin Stenberg, Marcus Öhman och Joakim Lundgren.

Sidansvarig och kontakt: Lars Westerlund

Publicerad: 29 september 2009

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017