Hoppa till innehållet

Engelska i lärarprogrammen

Engelska med didaktisk inriktning erbjuder ett flertal kurser inom ramarna för grund- och ämneslärarprogrammen vid Luleå tekniska universitet.

Grundlärarprogrammen

Grundlärarprogrammen utbildar lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass upp till grundskolans år 6. Här möter du som student våra lärare i två engelskkurser som sammanlagt omfattar 30 högskolepoäng. Kurserna innefattar bland annat engelsk språkdidaktik samt litteratur- och kulturstudier. Du utvecklar även dina egna ämneskunskaper i tal och skrift. Undervisningen sker till övervägande del på distans, men campusförlagda moment förekommer i båda kurserna. Dessa brukar vara mycket uppskattade och ger möjligheten att tillsammans med dina kurskamrater omsätta teoretiska kunskaper i praktik.

Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet är en campusförlagd utbildning som ger dig behörighet att undervisa i engelska inte enbart på gymnasial nivå utan även i grundskolans år 7–9 samt inom vuxenutbildningen. Som ämneslärarstudent i engelska läser du sammanlagt fem engelskkurser som tillsammans motsvarar 90 högskolepoäng. Utbildningen ger dig gedigna kunskaper i engelska samtidigt som du utvecklar ämnesdidaktiska kunskaper. Förutom moduler relaterade till engelsk språkdidaktik och bedömning får du bland annat studera ämnet med fokus på både språk- och litteraturvetenskap. I den femte och sista kursen skriver du ett självständigt ämnesdidaktiskt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Vare sig du väljer att studera till grund- eller ämneslärare hos oss erbjuder vi inom engelskämnet en högkvalitativ utbildning. Med en grund- eller ämneslärarexamen i engelska från Luleå tekniska universitet är du väl rustad inför att verka i ett föränderligt och globaliserat samhälle där höga krav ställs på goda språkkunskaper i engelska.