Hoppa till innehållet

Forskarutbildning

Det är möjligt att studera till en doktorsexamen i Engelska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet.

En svensk doktorsexamen kräver fyra års heltidsstudier, men tar fem år om doktorandtjänsten inkluderar institutionstjänstgöring, vilket till exempel innebär undervisningsuppdrag inom ämnet. I doktorandutbildningen inom ämnet ingår 60–70 hp forskarutbildningskurser samt 170–180 hp avhandlingsarbete. Doktorsavhandlingen skrivs i normalfallet som en sammanläggningsavhandling och handleds av åtminstone två erfarna forskare som träffar doktoranderna individuellt och regelbundet genom hela studietiden. Pågående arbete presenteras också vid forskningsseminarier som är öppna för andra medlemmar av forskarsamhället.

Doktorandtjänster utlyses

Doktorander kan endast anställas vid universitetet när doktorandtjänster har utlysts och dessa har sökts i konkurrens. Doktorandtjänster utlyses under Lediga tjänster vid LTU. Sökande förväntas ha avslutat sin magisterexamen med högt betyg. Ansökan ska innehålla en fullständig forskningsplan och prov på den sökandes akademiska skrivande (till exempel ett examensarbete).

Kurser på forskarnivå

Vid Luleå tekniska universitet ges ett antal generella kurser på forskarnivå som är sökbara för doktorander oavsett ämnestillhörighet. Ämnet Engelska med didaktisk inriktning ansvarar för den mycket populära Strukturer i akademiskt skrivande på engelska (kurskod FOR048F), vilken omfattar 7,5 hp.