Hoppa till innehållet

21 århundradets läskompetenser för 21 århundradets Sverige

21 århundradets läskompetenser för 21 århundradets Sverige, ett 3-årigt forskningsprojekt finansierat av Skolforskningsinstitutet, har som mål att stärka ungas förmågor att hantera avancerad läsning på engelska.

Projektet bygger på tidigare forskning vid Luleå tekniska universitet där man undersökte hur unga läsare hanterade olika texttyper (noveller, informationstexter, etc.) och identifierade områden där läsförståelseproblem uppstod på grund av textens organisation snarare än bristande språkkunskaper.

21 århundradets läskompetenser för 21 århundradets Sverige använder redan befintlig data som utgångspunkt för en serie interventionsstudier med fokus på metakognitiva förmågor. Målen är att se till att svenska tonåringar kan

  1. förstå och förbättra sina strategier för att söka information online
  2. utveckla fler strategier för att känna igen och förstå texter med olika svårighetsgrad
  3. identifiera bias (felaktig information, ironi, etc.)
  4. svara på olika texttyper på lämpligt sätt.

För att uppnå dessa mål ska projektet även arbeta med lärarnas metakognitiva förmågor och pedagogiska färdigheter för att uppfylla det slutliga målet:

  1. att utveckla engelsklärarnas metakognitiva medvetenhet och därmed deras kompetens att främja litteracitet.

Forskningsmetoderna har hög ekologisk validitet då de fångar vardagen i skolan och använder sig av nya tekniker för att undersöka sökbeteende online. Resultaten kommer att implementeras i lärarutbildning och lärarfortbildning samt spridas till forskningsvärlden.