Hoppa till innehållet

Bedömning av gymnasieelevers engelska vokabulär

Bedömning av svenska gymnasieelevers engelska vokabulär i relation till ordfrekvenser med de nationella proven som utgångspunkt är ett tidigare outforskat område.

Detta behandlar Christian Holmberg Sjöling, doktorand i Engelska med didaktisk inriktning, i sitt pågående projekt. Avhandlingens första del undersöker vilka ordfrekvenser som finns i de exempeltexter som finns i bedömningsanvisningarna för de nationella proven i gymnasieskolans kurser Engelska 5 och 6 samt hur de samspelar med betygsintervaller. I projektets andra del undersöker han med hjälp av en ny korpus (Swedish Learner English Corpus) hur svenska gymnasieelevers skriftliga vokabulärproduktion förhåller sig till just dessa ordfrekvenser och bedömningsanvisningar. Allra sist kommer Christian att undersöka hur dessa bedömningsanvisningar tillämpas av verksamma gymnasielärare och försöka utröna hur anvisningarna har konstruerats.

Christian Holmberg Sjöling

Christian Holmberg Sjöling, Doktorand

Telefon: 0920-492341
Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik