Hoppa till innehållet

Vokabulärinlärning och textböcker

Publicerad: 4 augusti 2014

Trots att ordkunskap är central i språkinlärning har få studier belyst hur läroböcker i främmande språk är konstruerade för att främja ordinlärning. Hittills har exempelvis ingen studie kartlagt hur ordförrådet är strukturerat i svenska läroböcker skrivna för nybörjare i engelska. Cathrine Norberg och Marie Nordlund har därför initierat ett projekt med syfte att hur innehållet i textböcker i engelska skrivna för att användas i den svenska grundskolan förhåller sig till forskning om ordinlärning. Studien är inriktad på att analysera hur vokabulär presenteras i sju vanligt förekommande engelska textböcker för år 3-4. En taggad textdatabas innehållande alla ord som förekommer i de sju textböckerna har byggts upp för att underlätta analys och jämförelse av det ordförråd som presenteras. Eftersom textböcker är vanligt förekommande i språkundervisning, men ofta väljs utan någon högre grad av reflektion kring deras möjligheter att underlätta ordinlärning, är detta ett högst relevant projekt som bidrar med kunskap inom ett forskningsområde som hittills inte har blivit utförligt utforskat. Resultatet av projektet kommer att belysa vikten av att utveckla och välja adekvata läromedel för främmandespråksinlärning.

Ett relaterat projekt drivs av Denise Bergström, doktorand i Engelska med didaktisk inriktning. Hennes avhandlingsprojekt handlar om ordinlärning och läroboken på högstadiet. I ett första skede har intervjustudier med lärare och läromedelsförfattare genomförts för att kartlägga lärares syn på ordkunskap och ordinlärning, vilket har stor påverkan på klassrumsundervisningen, samt kartlägga vad som styr utformningen av läromedel med avseende på vokabulär. I projektets senare del är läromedlet det primära studieobjektet. I projektet analyseras texterna i läromedel och de ordfokuserade övningarna i övningsböcker. Denise har sammanställt en korpus av fem vanligt använda läromedel i engelska år 7-9 för att analysera texterna i böckerna. Denna korpusanalys av texterna belyser förutsättningarna för ordinlärning när elever läser texterna genom att presentera insikter vad gäller texternas lexikala natur samt mängden repetition. De vokabulärfokuserade övningarna i läromedlen analyseras med avseende på vilka ord de behandlar och hur effektiva övningarna är för ordinlärning.  

 

Kontaktpersoner

Cathrine Norberg

Norberg, Cathrine - Professor

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492189
Marie Nordlund

Nordlund, Marie - Universitetslektor

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492546
Denise Bergström

Bergström, Denise - Doktorand

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493008

Publikationer

‘Solve the crossword’: an analysis of task design in EFL materials from a vocabulary perspective (2023) Bergström, D. The Language Learning Journal.

“The text comes first” – Principles guiding EFL materials developers’ vocabulary content decisions (2023)                                                        Bergström, D., Norberg, C., & Nordlund, M. Scandinavian Journal of Educational Research, 67(1), 154-168. 

Do textbooks support incidental vocabulary learning? – a corpus-based study of Swedish intermediate EFL materials (2022)  Bergström, D., Norberg, C., & Nordlund, M. Education Inquiry.

Why are all dogs male? Gender in Swedish EFL textbooks. Norberg, C., & Nordlund, M. Educare, 2022(3), 186-208.

“Words are picked up along the way”: Swedish EFL teachers’ conceptualizations of vocabulary knowledge and learning (2022)              Bergström, D., Norberg, C., & Nordlund, M. Language Awareness, 31(4),  393–403.

Vocabulary in EFL teaching materials for young learners (2020)                  Nordlund, M., & Norberg, C. International Journal of Language Studies, 14(1), 89–116.

A corpus-based study of lexis in L2 English textbooks (2018)                    Norberg, C., & Nordlund, M. Journal of Language Teaching and Research, 9(3), 463–473.

EFL textbooks for young learners: A comparative analysis of vocabulary (2016) Nordlund, M. Education Inquiry, 7(1), 47–68.

Vocabulary acquisition and the textbook: What opportunities are there for young learners? (2015) Nordlund, M. ITL – International Journal of Applied Linguistics, 166(2), 199–228.

Vocabulary in textbooks for young learners (2015) Nordlund, M. Educare, 2015(1), 73–92.