Hoppa till innehållet

Magisterprogram med specialisering i Engelska med didaktisk inriktning (ett år)

Publicerad: 28 januari 2014

Institutionen för konst, kommunikation och lärande kommer att erbjuda ett magisterprogram (ett år) i vilket det ska bli möjligt att specialisera sig i Engelska med didaktisk inriktning. Detta program ger studenter möjlighet att fördjupa sin förståelse för akademiska forskningsmetoder och principer. I kurserna inom Engelska med didaktisk inriktning får studenterna praktisk erfarenhet av forskning, dels genom att arbeta nära en forskare och dels genom att planera och implementera sina egna forskningsprojekt. Studenterna kan välja mellan att fokusera på engelsk lingvistik eller engelsk litteratur, båda med didaktisk inriktning.

Engelska är arbetsspråket inom ämnet Engelska med didaktisk inriktning och studenterna förväntas kunna producera texter som kan demonstrera vedertaget bruk för akademiskt skrivande på en avancerad nivå. För att stötta studenternas språkfärdighet är engelska språket för instruktioner, klassdiskussioner och examinationer, likväl som för undervisningsmaterial. Svenska är arbetsspråket för de moduler som delas med andra ämnen inom Institutionen för konst, kommunikation och lärande.

Framtidsutsikter för anställning

Programmet förbereder studenterna för karriärer som kräver gedigen kunskap och färdighet likväl som akademisk skolning i ämnet Engelska med didaktisk inriktning. Dessa inkluderar positioner inom högre utbildning, skolor, muséer, arkiv, bibliotek, bokförlag, statsmyndigheter, regeringsdepartement, turism och media (till exempel journalism och översättning).

Antagningskrav                            

Programmet är öppet för studenter som har minst 180 hp från universitet/högskola. För att specialisera sig inom Engelska med didaktisk inriktning måste minst 90 hp vara i engelska.