Hoppa till innehållet
Foto: Lars Andersson
Professor Mats Westerberg. Foto: Lars Andersson

Entreprenöriellt centrum invigt

Publicerad: 26 augusti 2014

Centrum för entreprenöriellt lärande på Luleå tekniska universitet är en ny satsning med syfte att utveckla företagsamhet i samhället med ett särskilt fokus på utbildningssektorn. I veckan sjösattes centret officiellt på universitetet.

– Det känns underbart att äntligen få komma igång på allvar. Jag är stolt över det vi gjort hittills och jag är övertygad om att vi kan betyda något för utvecklingen i skolan, säger centrumföreståndaren Mats Westerberg.

Samla kompetensen på universitetet

Tanken med Centrum för entreprenöriellt lärande är att skapa ett multidisciplinärt centrum på Luleå tekniska universitet där kompetens knutet till entreprenöriellt lärande samlas in.

– Förutom forskningen kommer vi bland annat att jobba med kompetensutveckling på utvalda skolor i närområdet och med start i höst utbilda pedagoger i ämnet entreprenöriellt lärande.  Vi är dessutom i färd med att ta fram en innovativ öppen miljö på universitetsområdet där nyfikna kan träffas och utveckla sina entreprenöriella kunskaper och bygga verksamhet tillsammans, berättar Mats Westerberg.

Innovationer finner framtidens möjligheter      

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella färdigheter som att ta initiativ och omsätta idéer till handling – samtidigt som individerna tränar sin samarbetsförmåga och bygger upp mod att ta risker. Mats Westerberg är övertygad om att förmågor som dessa blir allt viktigare i framtiden.

– Jag har arbetat med detta under flera år och allt pekar på att agera entreprenöriellt är centralt för oss som människor. Dels på individnivå där vi alla då och då har ett behov av att vara kreativa men också på nationell och global nivå är företagsamheten viktig. Det är genom innovation som vi löser dagens problem och finner framtidens möjligheter.

Synen på lärande måste vidgas

Vid invigningen av kompetenscentret deltog en rad representanter från universitetet men också framstående forskare från andra lärosäten runt om i Norden. En av dem var Carin Holmquist, professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm och en av fyra akademiska rådgivare knutna till centret.

– Skolsystemet är fortfarande mycket kvar i tanken på undervisning som inlärning och upprepning vilket har sitt syfte men som också måste vidgas. Där tycker jag att det entreprenöriella lärandet fyller en jätteviktig roll, säger Carin Holmquist som hoppas att centret ska leda till en bredare bild av vad entreprenörskap innebär.

– Entreprenörskap är en så mycket större fråga än bara företagande. Det är snarare ett förhållningssätt till livet. En livsstil helt enkelt.

 

Verksamheten inom Centrum för entreprenöriellt lärande finansieras av Luleå Kommun, Skellefteå Kommun, Skolverket, Vinnova och Kampradstiftelsen.