Hoppa till innehållet
David_Ronnberg_Sjodin_LTU
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskarpriset

Publicerad: 23 november 2016

David Rönnberg Sjödin, vid forskningsämnet entreprenörskap och innovation, mottog priset för sin forskning som behandlar innovationssamverkan mellan bland annat processindustriföretag och deras utrustningsleverantörer.

Han disputerade 2013 där han lyfte en fråga som är av kritisk vikt för att stärka konkurrenskraften hos regionens tongivande företag som LKAB, SSAB och Boliden. Som post-doc har han verkat vid Fastelaboratoriet ett Vinnova Excellence Center inom området funktionsförsäljning och nya affärsmodeller, och framgångsrikt presenterat forskning som också väckt betydande intresse och uppmärksamhet inom både akademin och industrin.

David Rönnberg Sjödin har tidigare studerat på civilingenjörsprogrammet för industriell ekonomi där han gjorde prisbelönat examensarbete. Han är även en internationellt uppmärksammad doktorand och har genomfört post-doc studier inom entreprenörskap och innovation.

Utdrag ur motiveringen:

Efter avhandlingens försvar har David fortsatt att imponera. David har i dag redan över 50 akademiska publikationer, varav ett femtontal i högt ansedda vetenskapliga journaler och/eller böcker, och har också erövrat flera akademiska utmärkelser. I tillägg kan nämnas att Davids arbete även fått utmärkelser som mest nerladdade publikation hos ett vetenskapligt förlag och best paper award. David har kort sagt utmärkt sig under en längre tid och framstår som en mycket värdig mottagare av NOAK:s forskarpris 2016.