Centre for Interorganisational Innovation Research (CiiR)

Publicerad: 23 mars 2011

Pågår: 2010-16

Projektledare/kontakt: Håkan Ylinenpää

Beskrivning: CiiR arbetar med att utveckla policyrelevanta kunskaper och relationer till regionala och nationella policyaktörer som möjliggör för företag och andra aktörer att på ett bättre sätt driva utvecklingen av nya innovativa produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar. Ett särskilt intresse kommer att riktas mot sådan kunskapsutveckling som relaterar till villkoren i regioner som kännetecknar norra Sverige samt mot den ökande betydelse som digitala innovationer och IKT har i innovativa sammanhang. Att i effektiva etablerade och nya former sprida dessa nya kunskaper till och interagera med policyaktörer och praktiker kommer att vara en prioriterad arbetsuppgift och en del i det nya centrets arbetssätt. Genom att CiiR innefattar redan i dag verksamma centrumbildningar och institutioner har det nya Excellence Centret ambitionen att utveckla redan etablerade policykopplingar och att tillsammans med olika policyaktörer introducera helt nya interaktiva sätt för att policyaktörer och företag i regionen ska kunna nyttiggöra sig av denna nya kunskap.