Vinnovaprojekt
David Rönnberg Sjödin, Wiebke Reim, Vinit Parida och Johan Frishammar arbetar allihopa i projektet som finansieras av Vinnova. Foto: Linnea Lindberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

DigIn – Digital Innovation of Business Models

Med utgångspunkt i digitala teknologier syftar projektet till att utveckla, testa och sprida metoder för hållbara affärsmodeller i svenska industriella ekosystem.

Digitaliseringen har potential att förbättra både hållbarhet och konkurrenskraft i svensk industri, men många företag saknar nödvändig affärskunskap för att omvandla teknologi till kommersiellt attraktiva erbjudanden. En central utmaning är att exploatera digitala möjligheter genom att framgångsrikt skapa nya hållbara affärsmodeller för avancerade tjänster genom ekosystem av samverkande aktörer. 

Fyra ekosystem av företag

Projektgruppen innefattar forskare och 20 företag i form av kunder, leverantörer, tjänstepartners och digitala aktörer. Företagen återfinns i fyra ekosystem inom gruvnäringen, byggbranschen, tillverkningsindustri och skogsförädling. Samtliga ekosystem innefattar ledande företag som tillsammans avser att exploatera affärspotentialen i digital teknologi. Ett exempel är Lindbäcks bygg som samarbetar med digitala aktörer (Ericsson, Abelko, NODA) och leverantörer (Luleå Energi) för att skapa framtidens smarta och energieffektiva lösningar i ett ekosystem inom byggbranschen. Tekniska koncept finns, men aktörerna saknar i dagsläget kommersiellt attraktiva och hållbara affärsmodeller för att kommersialisera teknologi gemensamt. Fokus i projektet är utveckling och testning av metoder för hållbara affärsmodeller, att öka kompetensen och förmågan hos medverkande företag, och att tillämpa metoder för att utveckla prototyper av affärsmodeller för respektive ekosystem. 

Projektledare

Vinit Parida

Parida, Vinit - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492469
David Sjödin

Sjödin, David - Bitr�dande professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491819

Projektmedlemmar

Åsa Ericson

Ericson, Åsa - Professor

Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492061
Johan Frishammar

Frishammar, Johan - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491407
Anmar Kamalaldin

Kamalaldin, Anmar - Doktorand

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492831
Lina Linde

Linde, Lina - Doktorand

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492119
Wiebke Reim

Reim, Wiebke - Biträdande universitetslektor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492079

Relaterade artiklar