Hoppa till innehållet
DigIn Foto: Petra Älvstrand
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

DigIn – Digital Innovation of Business Models

Forskare i entreprenörskap och innovation som arbetar i DigIn centret vid Luleå tekniska universitet strävar efter att öka graden av digitalisering, hållbarhet och konkurrenskraft i svensk industri. Med utgångspunkt i digitala teknologier syftar centret till att utveckla, testa och sprida metoder för hållbara affärsmodeller i svenska industriella ekosystem.

Digitaliseringen har potential att förbättra både hållbarhet och konkurrenskraft i svensk industri. DigIn centret syftar därför till att stödja digitala affärsmodells innovationer i svenska industriella ekosystem. Ledande företag tenderar till att vilja kunna erbjuda digitala lösningar som bygger på ny teknologi såsom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning men många företag saknar nödvändig affärskunskap för att omvandla teknologi till kommersiellt attraktiva erbjudanden. Det räcker inte längre att vara bra på att implementera ny teknologi eller att göra bra affärer, utan du måste också kunna skapa relationer och samarbeta med många andra aktörer. Det är därför en central utmaning att exploatera digitala möjligheter genom att framgångsrikt skapa nya hållbara affärsmodeller för avancerade tjänster genom ekosystem av samverkande aktörer. 

DigIn involverar företag från olika industrier

Forskningscentret DigIn har en total finansiering på 48 miljoner SEK (inklusive 18 miljoner SEK från Vinnova). Projektgruppen innefattar forskare och 38 företag i form av kunder, leverantörer, tjänstepartners och digitala aktörer. Företagen återfinns i olika industrier, såsom gruvdrift, skogsbruk, stål, massa och papper, telekom och energiekosystem. Samtliga ekosystem innefattar ledande företag som tillsammans avser att exploatera affärspotentialen i digital teknologi. Ett exempel är Lindbäcks bygg som samarbetar med digitala aktörer (Ericsson, Abelko, NODA) och leverantörer (Luleå Energi) för att skapa framtidens smarta och energieffektiva lösningar i ett ekosystem inom byggbranschen. Tekniska koncept finns, men aktörerna saknar i dagsläget kommersiellt attraktiva och hållbara affärsmodeller för att kommersialisera teknologi gemensamt. Fokus inom DigIn projektet är utveckling och testning av metoder för hållbara affärsmodeller, att öka kompetensen och förmågan hos medverkande företag, och att tillämpa metoder för att utveckla prototyper av affärsmodeller för respektive ekosystem. 

Utvecklat ny metod

DigIn är en påbyggnad på två tidigare projekt med liknande fokus, där forskarna har interagerat med över 100 olika företag och utvecklat en metod för att ta företaget från punkt A till punkt Z i förändringen mot att kunna utnyttja nya digitala teknologier, komma ut på den globala marknaden och starta värdefulla samarbeten med andra företag. DigIn syftar nu till att vidareutveckla metoden och implementera den hos utvalda företag och deras ekosystem. Forskarna samarbetar också med Näringsdepartementet för att dela med sig av insikter från forskning kring digitaliseringen av svensk industri. 

Projektledare

Vinit Parida

Parida, Vinit - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492469
David Sjödin

Sjödin, David - Biträdande professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491819

Projektmedlemmar

Johan Frishammar

Frishammar, Johan - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491407
Patricia Carolina Garcia Martin

Garcia Martin, Patricia Carolina - Forskare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493909

Kilinc, Taylan - Doktorand

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Milad Kolagar

Kolagar, Milad - Doktorand

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492857
Lina Linde

Linde, Lina - Doktorand

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492119
Wiebke Reim

Reim, Wiebke - Biträdande universitetslektor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492079
Sabrina Tabares

Tabares, Sabrina - Postdoktor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493714
Arun Thirumalesh Madanaguli

Thirumalesh Madanaguli, Arun - Forskare, Forskare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491517
Linus Thomson

Thomson, Linus - Doktorand

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493318

Relaterade nyheter