Hoppa till innehållet
Vinit Parida
Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Affärsmodellsinnovation, digitalisering och tjänstefiering inom industrin

Publicerad: 5 oktober 2016

Med sina 33 år är Vinit Parida en av Sveriges yngsta professorer. Men att det skulle bli en akademisk karriär, i Sverige och Luleå, berodde till viss del på tillfälligheter.

Vinit Parida är född i Indien och under uppväxten flyttade familjen runt över hela landet på grund av pappans jobb.

– Min pappa, Aditya Parida, var anställd i indiska armén och han var stationerad på olika platser. 2002 fick han ett erbjudande om att komma till Luleå tekniska universitet som föreläsare. Sedan ett par år tillbaka är han professor vid universitetet, i drift- och underhållsteknik.

Efter att ha slutfört sina studier i Delhi flyttade Vinit och resten av familjen till Luleå där han läste mastersprogrammet Business administration.

– Jag tyckte att det var suveränt att det fanns ett mastersprogram på engelska, som dels var intressant dels gav mig bredare kunskaper. Just då var jag inte riktigt säker på vad jag vill göra med mitt liv och det var inte en självklarhet att jag skulle fortsätta inom den akademiska världen.

Under tiden Vinit funderade på sitt framtida karriärval, fick han en anställning som forskningsassistent i strömningslära.

– De hade ett projekt inom vattenkraft och behövde någon som kunde inventera alla utbildningar inom vattenkraft, i världen. Och utifrån den genomgången skapa ett materiel för att marknadsföra projektet. Det slutade med att vi blev publicerade i en vetenskaplig tidskrift och för mig personligen var det en tidig framgång och en bra lärdom i forskningens villkor.

2006 påbörjade Vinit sina doktorandstudier inom ämnet Entreprenörskap, där Håkan Ylinenpää var professor.

– Jag arbetade med hur små och medelstora företag kan bli mer innovativa, och vilken roll förmågan att använda informationsteknologi och förmågan att skapa och använda sig av nätverk spelar in. Eftersom det finns ganska många små och medelstora företag i norra Sverige undersökte jag hur dessa använder informationsteknologin som en konkurrensfördel. Eftersom det här ämnet, med fokus entreprenörskap, var ett nytt ämne på universitetet ledde det vidare till min fortsatta forskning.

2008 fick Vinit en unik möjlighet att som första forskare från Entreprenörskap börja forska vid Vinnova Excellence Centre, Faste-laboratoriet, där han fokuserat på områden som affärsmodeller, riskhantering och öppen innovation för att hjälpa svenska tillverkande företag att ställa om mot försäljning av funktionella produkter.

– Jag tycker att det här visar styrkan med det starka forskningsområdet Effektiv innovation och organisation, att man från olika forskningsområden kan samarbeta och använda sig av varandras erfarenheter. På Faste-laboratoriet såg man ett behov av att få en forskare som inte var ingenjör för att kunna ta tillvara på kommersialisering av olika projekt.

Vinit har även arbetat med Centre for Interorganisational Innovation Research (CiiR), som också är ett Vinnova Excellence Centre, där han forskade kring hur innovation fungerar i samhällen med begränsade resurser.

– Som exempel kan jag ta jordbruksmaskiner. För 40-50 år sedan, i västvärlden, var det bondens son som fixade maskinerna när de gick sönder. De uppfann smarta saker som gjorde att maskinerna fungerade bättre. Så fungerar det inte idag. I ett forskningsprojekt, i Indien, undersöker vi hur man kan vara innovativ med begränsade resurser. Hur kan man lära ut innovation utan resurser. Kan innovationer användas för att ta sig vidare från till exempel slumområden.

Projektresultaten från Indien kan appliceras på företag i västvärlden som får mindre och mindre anslag till forskning och utveckling, men som samtidigt förväntas vara innovativa.

– Jag tror att det finns mycket att lära ur att ha begränsade resurser att röra sig med. Och genom att säga till studenter på våra utbildningar "du har den här begränsade resurstillgången för att vara innovativ" kan vi få spännande resultat.

I framtiden kommer Vinit att fortsätta forskningssamarbeten inom både ingenjörsområdet och det samhällsvetenskapliga området.

– Det här tvärvetenskapliga samarbetet är unikt för Luleå tekniska universitet och vi har fantastiska möjligheter att ta itu med framtida utmaningar och möjligheter, avslutar Vinit Parida.

Vinit Parida undervisar även på grund- och forskarutbildning samt handleder doktorander.

Kontakt

Vinit Parida

Vinit Parida, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492469
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle