Hoppa till innehållet

Forskare vill göra svensk industri världsledande inom digitalisering

Publicerad: 2 mars 2020

Forskare i entreprenörskap och innovation som arbetar i DigIn-projektet vid Luleå tekniska universitet strävar efter att öka graden av digitalisering, hållbarhet och konkurrenskraft i svensk industri.

– Vi försöker göra svenska industriföretag till världsledande aktörer inom respektive industri. Ledande företag vill kunna erbjuda digitala lösningar som bygger på ny teknologi såsom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. Problemet är fortfarande: hur tjänar du pengar på det? Svaret är att det inte längre räcker att vara bra på att implementera ny teknologi eller att göra bra affärer, utan du måste också kunna skapa relationer och samarbeta med många andra aktörer. Du måste vara en del av ett välanpassat och kompetent industriellt ekosystem, säger Vinit Parida, projektledare och professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Ett industriellt ekosystem kan bestå av kunder, leverantörer, servicepartners och digitala partners som samarbetar och bygger på varandras kompetenser. I slutändan bör alla aktörer som är involverade i ekosystemet dra nytta av affärsengagemanget.

– De företag som kan knäcka formeln för ekosystemets orkestrering kommer att bli världsledare, säger Vinit Parida.

Involverar företag från olika industrier

Det nya forskningsprojektet DigIn har en total finansiering på 48 miljoner SEK (inklusive 18 miljoner SEK från Vinnova). I projektet ingår 38 företag från flera olika industrier, såsom gruvdrift, skogsbruk, stål, massa och papper, telekom och energiekosystem. Här finns namn som ABB, Volvo CE, Ericsson, Microsoft, Scania, Telia, Boliden – för att nämna några.

– Vi arbetar med företag från olika branscher för att kunna hjälpa svensk industri brett, inte bara några få aktörer. Bredden är unik, men också djupet. Vi har flera ledande företag som redan ligger i framkant så vi kan verkligen fokusera på fler djupare frågor under kommande år, säger David Sjödin, medprojektledare och docent i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Utvecklat ny metod

Projektet är en påbyggnad på två tidigare projekt med liknande fokus, där forskarna har interagerat med över 100 olika företag och utvecklat en metod för att ta företaget från punkt A till punkt Z i förändringen mot att kunna utnyttja nya digitala teknologier, komma ut på den globala marknaden och starta värdefulla samarbeten med andra företag. Nu ska de vidareutveckla metoden och implementera den hos utvalda företag och deras ekosystem.

– Vi ser att affärsmodellsinnovation är högst upp på agendan för de flesta svenska företag eftersom de försöker tjäna på digital teknik. Vi brinner för att skapa kunskap och metoder som kan bidra till att förändra branschen och bidra till bättre ekosystemsamarbete, säger David Sjödin.

Hjälp i rätt riktning

Forskarna samarbetar också med Näringsdepartementet för att dela med sig av insikter från sin forskning kring digitaliseringen av svensk industri. Näringsdepartementet vill ha förslag på vad de kan göra för att hjälpa svensk industri i rätt riktning i digitaliseringsarbetet, till exempel genom politiska policys.

– Vi vill skapa en miljö där det blir lättare för andra svenska företag att arbeta med ny digital teknologi och nya affärsmodeller. Att installera ett 5G-nätverk i en gruva under jord är inte en lätt uppgift eftersom det till exempel inte finns några policys för det. Mängden av ny teknik som växer fram gör att industrin ständigt står inför nya utmaningar och möjligheter, säger Vinit Parida.