Hoppa till innehållet

PROMOTE

Publicerad: 23 mars 2011

Pågår: 2004-

Projektledare/kontakt: Johan Frishammar

Beskrivning: Centre for Management of Innovation and Technology in Process Industry (Promote) är en centrumbildning vid LTU med medlemmar ifrån forskningsämnena Entreprenörskap & Innovation, Kvalitetsteknik, Industriell logistik, och Ekonomistyrning. Promotes vision är att skapa en forskningsbaserad plattform av kunskap som kan omsättas i bättre arbetsmodeller och arbetssätt för att förbättra industriell forskning & utveckling i processindustri. Promotes forskningsprojekt är multidisciplinära och kombinerar samhällsvetenskaplig och teknisk kompetens. Bland företagspartners återfinns Billerud AB, Boliden AB, LKAB, Höganäs AB och SSAB.