Hoppa till innehållet
Foto: Melina Granberg
Malin Malmström, biträdande professor inom entreprenörskap och innovation och Anna Öqvist, universitetslektor inom pedagogik. Båda verksamma vid Luleå tekniska universitet. Foto: Melina Granberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lärarledarskap nyckel till framtida kompetensförsörjning

Publicerad: 18 december 2015

När barn och ungdomar i Malmfälten har fått svara på vad som krävs för att de ska motiveras till högre studier hamnar lärares ledarskap i fokus. Det visar pågående forskning vid Luleå tekniska universitet och insatserna i för-, grund- och gymnasieskolorna har redan påbörjats.

Malin Malmström, biträdande professor inom entreprenörskap och innovation och Anna Öqvist, universitetslektor inom pedagogik, har låtit 1 800 barn och gymnasieungdomar i Malmfälten delta i enkäter och intervjuer. Dessa kartlägger attityder och inställningar till universitetsutbildning och vilka faktorer som kan förklara dessa attityder. Dessutom visas hur barn och ungdomar ser på att stanna kvar i regionen för att bo, leva och arbeta där.

Utifrån kartläggningen har forskarna kunnat identifiera att faktorer som lärarens ledarskap, socialt stöd och utbildningsmotivation är viktiga för att stimulera ett intresse för högre utbildning. Graden av utvecklande ledarskap är särskilt centralt. Det vill säga i vilken mån läraren är vägledande, deltagande, stödjande och prestationsinriktad i samspelet med eleverna, både i och utanför klassrummet.

Delresultat har redan gett resultat

Därför har forskarna utarbetat ett antal pedagogiska aktiviteter. Dessa är klara att implementeras i skolverksamheterna i Malmfälten, från förskola till gymnasienivå, trots att mer än ett år kvarstår av forskningen.

– Det handlar om mentorskapsprogram, att få reflektera över sitt eget ledarskap i fokusgrupper och att höja vetenskapligheten i verksamheten, säger Anna Öqvist.

Under projektets sista år kommer forskarna ta fram en samarbetsmodell mellan aktörer i regionen som kan vara ett stöd, inte bara för Malmfältsregionens kompetensförsörjning, utan även för andra delar av landet.

Vill säkra kompetensförsörjning

Syftet med projektet är att säkra LKAB:s och regionens framtida kompetensförsörjning samt bidra till att skapa en attraktiv region. Samtidigt som LKAB konkurrerar med andra företag om att attrahera medarbetare från södra Sverige, ger projektet bolaget en ny möjlighet att vända sig till kommande generationer, det vill säga framtidens arbetskraft.

– Många ungdomar i Malmfälten kvalificerar sig inte för högskolestudier, eller väljer att inte läsa vidare. Det gör att LKAB men även andra företag och verksamheter har ett rekryteringsproblem i framtiden. Gruvans tjänster blir mer och mer kompetensmässigt krävande. I framtiden behöver man ha en universitetsutbildning för att kunna axla många av uppgifterna, säger Malin Malmström.

Projektet finansieras med 4,3 miljoner av LKAB Akademien och avslutas under 2016.

I media

Taggar